‘Kui’s’ ลวดลายจากวิถีการทอผ้าด้วยเส้นไหมหลากสี

‘Kui’s’ ลวดลายจากวิถีการทอผ้าด้วยเส้นไหมหลากสี

‘Kui’s’
ผลิตภัณฑ์ หมวกบัคเก็ต ปลอกหมอนอิง กับลวดลายที่ทำขึ้นด้วยวิถีการแซวผ้าด้วยเส้นไหมหลากสี
ราคา: หมวก Bucket 259 บาท ปลอกหมอนอิง 299 บาท
โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ต.สำโรงทาบ อ.สำโรง จ.สุรินทร์ ร่วมพัฒนาโดย ‘Baan Andrews Team’ โรงเรียนนานาชาติ St.Andrews International School Bangkok วัฒนา กทม.

‘กูย’ เป็นชื่อเรียกชนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พวกเขามีภาษาและวัฒนธรรมของตนเองสืบทอดมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคนิคการ ‘แซว’ ซึ่งหมายถึงการใช้เส้นไหมหลากสีเย็บและปักลายลงบนผ้า ด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์บอกเล่าเรื่องราวการดำรงชีวิต ความเชื่อ และวิถีความเป็นอยู่ของชาวกูย

‘ครูบาร์’ สุกัญญา ดวงอาจ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ผู้ดูแลเด็ก ๆ ในโครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) โดย กสศ. SEA(ประเทศไทย) และเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ เล่าที่มาที่ไปของแบรนด์ ‘Kui’s’ ว่า เราภูมิใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวของ ‘ชาวกูย’ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ของนักเรียนส่วนใหญ่ที่โรงเรียน จึงเลือกหยิบเอาภูมิปัญญาเก่าแก่ที่เรียกว่าการ ‘แซว’ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หมวกบัคเก็ต (Bucket hat) และปลอกหมอนอิง

“เด็กส่วนใหญ่ของโรงเรียนเราเป็นลูกหลานชาวกูย พวกเขาเติบโตขึ้นโดยซึมซับวัฒนธรรมของบรรพบุรุษไว้อยู่แล้ว ขณะที่โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา นับว่ามีความใกล้ชิดจนแทบจะหลอมเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน และได้พัฒนาการแซวผ้าขึ้นมาเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพ ถือเป็นทางเลือกเพิ่มเติมของเด็ก ๆ ให้เขามีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มเติม และต่อยอดทักษะที่มีเป็นอาชีพในวันนี้และวันข้างหน้าได้

“การทำงานฝีมือต้องอาศัยความชำนาญเป็นรากฐาน ยิ่งมีชั่วโมงทำงานมากขึ้น ก็จะยิ่งยกระดับฝีมือให้ไปถึงมาตรฐานระดับสูงตามไปด้วย การสนับสนุนของ SEA และ กสศ. นำมาสู่ความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติ St.Andrews International School Bangkok ถือเป็นโอกาสสำคัญที่โรงเรียนจะได้ขยายผลจากโครงการฝึกอาชีพที่มีอยู่แล้ว ให้พัฒนาไปสู่ความร่วมสมัย และยั่งยืนในระยะยาวได้ต่อไป”

ครูบาร์กล่าวว่า หลังผ่านการร่วมโครงการ เห็นชัดว่าน้อง ๆ จากโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนั้นเกิดจากความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงาน ความต้องการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทำให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็ว เด็ก ๆ พร้อมเสนอความคิดและยอมรับการตัดสินใจของผู้อื่น อันเป็นคุณลักษณะที่ดีของการทำงานเป็นทีม             “เราดีใจที่เห็นเด็ก ๆ ได้ต่อยอดทักษะที่มีในตัว ทั้งยังได้ขุดค้นไปจนพบความสามารถอื่น ๆ ที่มีในตัวเอง คิดว่าผ่านจากโครงการนี้ ทุกคนทำเป็นอาชีพต่อไปได้เลย หรือสามารถมองถึงการพัฒนาแบรนด์ที่จะแตกออกไปจากตรงนี้ก็ย่อมได้ โดยจะทำเป็นงานเสริมระหว่างเรียน หรือจะเป็นอาชีพสำหรับรองรับชีวิตหลังจากเรียนจบก็ได้เช่นกัน”

กสศ. และ SEA(ประเทศไทย) ชวนคุณส่งต่อไม่สิ้นสุดในเทศกาลปีใหม่ 2566 กับแคมเปญ ‘ให้โอกาสเป็นของขวัญ’ ด้วยงานคราฟต์ที่ประสานความประณีตเข้ากับดีไซน์ทันสมัยอย่างลงตัว จากฝีมือน้อง ๆ นักเรียนทุนเสมอภาคและเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ Equity Partnership’s School Network

ความร่วมมือของคุณ สามารถเปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ได้

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค**ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า**

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2