TIGER-D Model โรงเรียนบ้านห้วยเสือ

TIGER-D Model โรงเรียนบ้านห้วยเสือ

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ จ.กาญจนบุรี นับเป็นอีกตัวอย่างความสำเร็จ ทั้งการสร้าง “โอกาส” ติดตามดูแล จนไม่มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษา อีกด้านหนึ่งยังได้พัฒนา “คุณภาพ” การเรียนการสอนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ

ชวนอ่านบทความ TIGER-D Model : เปลี่ยนห้องเรียนแบบเดิม ๆ สู่การเรียนรู้ด้วย “คำถาม” กระตุ้นความคิดได้ที่นี่ :
TIGER-D Model : เปลี่ยนห้องเรียนแบบเดิม ๆ สู่การเรียนรู้ด้วย “คำถาม” กระตุ้นความคิด

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม