วิธีง่ายๆ กระตุ้น”สมองส่วนกลาง” ปลุกความกระหายที่จะเรียนรู้

วิธีง่ายๆ กระตุ้น”สมองส่วนกลาง” ปลุกความกระหายที่จะเรียนรู้

การสร้างจิตวิทยาเชิงบวก
ทำให้ “สมองส่วนกลาง” รู้สึกปลอดภัย
ส่งผลให้การเรียนรู้ในตัวเด็กดีขึ้น
รวมไปถึงเมื่อเขารู้สึกมี Self-esteem
เด็กก็จะกระหายการเรียนรู้
.
ตัวอย่าง วิธีง่ายๆ ที่ทำให้เด็กอยากเรียนรู้คือ
เช่น ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่น
ไม่ใช้คำพูดด้านลบ
ไม่ลงโทษด้วยความรุนแรง
ไม่ยัดเยียดความรู้
ใช้ภาษากายที่เคารพผู้เรียน
.
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งใน​ “จิตศึกษา”
นวัตกรรมการศึกษา ที่เน้น “ปัญญาภายใน”​
โดย วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่ ผู้ก่อตั้ง
รร.ลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์​
หนึ่งในภาคีเครือข่าย TSQP ร่วมกับ กสศ.​
.
แนวความคิดดีๆ และ มีประโยชน์
คุณครูโรงเรียนอื่นสามารถนำไปประยุกต์
ปรับใช้กับการเรียนการสอนของตัวเอง
​เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้​

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม