วิธีง่ายๆ กระตุ้น”สมองส่วนกลาง” ปลุกความกระหายที่จะเรียนรู้

วิธีง่ายๆ กระตุ้น”สมองส่วนกลาง” ปลุกความกระหายที่จะเรียนรู้

การสร้างจิตวิทยาเชิงบวก
ทำให้ “สมองส่วนกลาง” รู้สึกปลอดภัย
ส่งผลให้การเรียนรู้ในตัวเด็กดีขึ้น
รวมไปถึงเมื่อเขารู้สึกมี Self-esteem
เด็กก็จะกระหายการเรียนรู้
.
ตัวอย่าง วิธีง่ายๆ ที่ทำให้เด็กอยากเรียนรู้คือ
เช่น ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่น
ไม่ใช้คำพูดด้านลบ
ไม่ลงโทษด้วยความรุนแรง
ไม่ยัดเยียดความรู้
ใช้ภาษากายที่เคารพผู้เรียน
.
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งใน​ “จิตศึกษา”
นวัตกรรมการศึกษา ที่เน้น “ปัญญาภายใน”​
โดย วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่ ผู้ก่อตั้ง
รร.ลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์​
หนึ่งในภาคีเครือข่าย TSQP ร่วมกับ กสศ.​
.
แนวความคิดดีๆ และ มีประโยชน์
คุณครูโรงเรียนอื่นสามารถนำไปประยุกต์
ปรับใช้กับการเรียนการสอนของตัวเอง
​เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้​

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2