โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ครูประสานสิบทิศ เพื่อศิษย์ได้ดี

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ครูประสานสิบทิศ เพื่อศิษย์ได้ดี

ครูผู้ประสานสิบทิศ

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี อีกโรงเรียนที่ทุ่มเททำให้คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนทุนเสมอภาคดีขึ้น เกิดจากความร่วมมือทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวภายใต้เป้าหมายสำคัญ อยากช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กเสี่ยงออกกลางคันให้ได้มีโอกาสเรียนต่อไปได้อย่างปกติ

โรงเรียนจึงได้พยายามดูแลเด็กกลุ่มนี้ทุกหนทาง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพ จนสามารถนำไปขยายผลนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้จริง เช่น การทำเหรียญโปรยทาน พวงมาลัย ดอกไม้ พับแบงค์ ฯลฯ อย่างน้อยเด็กเหล่านี้ได้มีพื้นฐานในด้านอาชีพติดตัวไปตามความถนัด

พลังในตัวครูที่มีท่วมท้นอันมาจากแนวคิดที่ว่า หากจะทำให้มีผลลัพธ์ดีที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ ครูก็ย่อมทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะเหนื่อยเพื่อเด็กและภาคภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือเด็กๆได้อย่างดี เมื่อมีปัญหาอุปสรรคก็ทำให้ก้าวข้ามปัญหาได้อย่างง่ายดายไร้ความกังวล เพียงเพราะคำว่า “ทำเพื่อเด็ก” คำสั้นๆที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความเมตตา

ทั้งหมดทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเด็ก และสะสมเป็นต้นทุนแห่งชีวิตที่จะพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนในอนาคตได้

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม