โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ครูประสานสิบทิศ เพื่อศิษย์ได้ดี

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ครูประสานสิบทิศ เพื่อศิษย์ได้ดี

ครูผู้ประสานสิบทิศ

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี อีกโรงเรียนที่ทุ่มเททำให้คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนทุนเสมอภาคดีขึ้น เกิดจากความร่วมมือทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวภายใต้เป้าหมายสำคัญ อยากช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กเสี่ยงออกกลางคันให้ได้มีโอกาสเรียนต่อไปได้อย่างปกติ

โรงเรียนจึงได้พยายามดูแลเด็กกลุ่มนี้ทุกหนทาง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพ จนสามารถนำไปขยายผลนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้จริง เช่น การทำเหรียญโปรยทาน พวงมาลัย ดอกไม้ พับแบงค์ ฯลฯ อย่างน้อยเด็กเหล่านี้ได้มีพื้นฐานในด้านอาชีพติดตัวไปตามความถนัด

พลังในตัวครูที่มีท่วมท้นอันมาจากแนวคิดที่ว่า หากจะทำให้มีผลลัพธ์ดีที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ ครูก็ย่อมทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะเหนื่อยเพื่อเด็กและภาคภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือเด็กๆได้อย่างดี เมื่อมีปัญหาอุปสรรคก็ทำให้ก้าวข้ามปัญหาได้อย่างง่ายดายไร้ความกังวล เพียงเพราะคำว่า “ทำเพื่อเด็ก” คำสั้นๆที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความเมตตา

ทั้งหมดทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเด็ก และสะสมเป็นต้นทุนแห่งชีวิตที่จะพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนในอนาคตได้

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2