ก้าวไปให้ถึง “เด็กออกนอกระบบเป็นศูนย์”

ก้าวไปให้ถึง “เด็กออกนอกระบบเป็นศูนย์”

เริ่มก้าวไปทีละขั้นแล้วที่จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เด็ก 11,200 คนได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งหมดภายใน 3 ปี ผ่าน 3 โจทย์ในสร้างกลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area based Education : ABE)


แต่เป้าหมายของ “Zero Dropout” ไม่ได้เริ่มต้นและจบลงเพียงแค่ จ.ราชบุรีเท่านั้น แต่ยังหมายถึงอนาคตของเด็กกว่า 1.9 ล้านคนทั่วประเทศ ที่โมเดลนี้จะวางรากฐานและส่งต่อเป็นนโยบายระดับประเทศอย่างยั่งยืน


อ่านบทความฉบับเต็ม : แก้โจทย์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของประเทศไทย

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2