Follow You With Love ลดนักเรียนหลุดระบบ 100% ตัวอย่างผลลัพธ์ทางการศึกษา พาเด็กๆ เข้าห้องเรียน

Follow You With Love ลดนักเรียนหลุดระบบ 100% ตัวอย่างผลลัพธ์ทางการศึกษา พาเด็กๆ เข้าห้องเรียน

แอปพลิเคชันระบบคัดกรองนักเรียนยากจน หรือ CCT ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับการประเมินผลหานักเรียนที่ยากจนพิเศษ สำหรับการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดถูกต้องแม่นยำ อีกด้านหนึ่งยังเป็นเครื่องมือติดตามการเข้าเรียนและพัฒนาการต่อเนื่องในระยะยาว

แต่องค์ประกอบสำคัญที่สำคัญยิ่งกว่า “แอปพลิเคชัน” ก็คือคุณครูที่คอยติดตามดูแลนักเรียนโดยใช้เครื่องมือทั้งแอปพลิเคชัน และต่อยอดไปสู่เครื่องมืออื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนหนังสืออย่างมีความสุขต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน

จักรพันธ์ ประทุมทีป หรือครูอ้น โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา จ.ขอนแก่น เล่าให้ฟังว่า ที่โรงเรียนมีระบบที่นำมาช่วยเหลือดูแลนักเรียนหลายระบบ โดยนำมาใช้และต่อยอดเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ เข้าไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับนักเรียน

ยกตัวอย่างเช่น ระบบการเช็คชื่อ ผ่านแอปพลิเคชันระบบคัดกรองนักเรียนยากจน หรือ CCT เพื่อติดตามนักเรียนมาโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหานักเรียนหายไปจากระบบการศึกษานั้น ทางโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ได้มีนวัตกรรม “Follow You With Love ติดตามใกล้ชิดสนิทดังลูกหลาน”

โดยหลักการคือเมื่อเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้าหากนักเรียนคนไหนหายไป ก็จะเริ่มหาสาเหตุว่าหายไปไหน เพิ่มเติมจากเดิมที่โรงเรียนแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียนโดยใช้วิธีการจัดรถรับ-ส่ง ให้นักเรียนแล้ว เช่น การโทรสอบถามติดตามจากผู้ปกครอง หรือโทรไปที่บ้านเลย ณ ขณะนั้น เช่นเดียวกับตอนเที่ยง และตอนเย็นที่จะมีการเช็คชื่อตามปกติ นอกเหนือไปจาการเช็คชื่อรายวิชาที่เรียนว่าเด็กแต่ละคนเข้าไม่เข้าเรียน จะมีบันทึกหมด

ทั้งนี้ หากเด็กนักเรียนหายไปและติดต่อใครไม่ได้ก็จะเริ่มประสานกันภายใน หากยังไม่มีคำตอบก็จะประสานไปยังไลน์เครือข่ายของคุณครู ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อให้ช่วยกันติดตาม

“จากการใช้ระบบการติดตามนักเรียนอย่างเข้มข้น ทำให้มีเด็กออกจากระบบลดน้อยลงไปมาก ปีที่ผ่านมาไม่มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเลย อยู่ครบ 100% ลดจำนวนเด็กที่ติด 0 ติด ร. ที่สำคัญยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กนักเรียนดีขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่างวิชาวิทยาศาสตร์ที่ครูสอนมีผลการเรียนดีขึ้น 28% จากปีที่แล้ว”

ครูจักรพันธ์ อธิบายว่า แต่บางครั้งก็จะมีกรณีที่เด็กหายไปจากห้องเรียน เช่น ไปช่วยผู้ปกครองเกี่ยวข้าว ในช่วงเกี่ยวข้าวเพื่อจะนำรายได้มาเรียนหนังสือในวันรุ่งขึ้น ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพียงแต่ขอให้แจ้งเข้ามาเพื่อจะได้รู้สาเหตุ และได้วางแนวทางช่วยเหลือเช่นการเรียนซ่อมเสริมในบางวิชา เพื่อทดแทนในวันที่ขาดเรียนไป

สำหรับเงิน ช่วยเหลือของ กสศ. นั้น ครูอ้น ยืนยันว่าเป็นประโยชน์มาก ยกตัวอย่างเช่น เด็กคนหนึ่งฐานะยากจนอยู่กับยาย ใส่รองเท้าขาดจนพื้นจะหลุด เรียนพละก็ลำบาก ครูก็กำลังปรึกษากันว่าจะช่วยซื้อให้ จนมีทุนนี้เข้ามาพอดีเลย จนเขาบอกว่าได้เงินแล้วยายพาไปซื้อรองเท้าให้แล้ว ซึ่งแม้บางคนจะมองว่าเป็นตัวเงินที่น้อย แต่สำหรับบางคนช่วยทำให้เขามีความสุขในการที่จะมาโรงเรียนได้

“จากเดิมคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ เขาก็เคยขาดเรียนวันสองวันต่อสัปดาห์ แต่พอได้เงินตรงนี้มาช่วยสนับสนุนทำให้มาเรียนได้ต่อเนื่องมากขึ้น ดังนั้นเงินจะน้อยจะมากแต่ก็มีความหมายสำหรับนักเรียนมาก”

นอกจากความสำคัญของระบบเทคโนโลยี หรือ แอปพลิเคชันแล้ว ความสำคัญยังอยู่ที่คุณครูที่เพิ่มความใส่ใจกับนักเรียนด้วย อย่างเรื่องเงินที่ได้รับมาเป็นค่าอาหารกลางวัน อีกด้านหนึ่งโรงเรียนก็ยังพยายามเพิ่มช่องทางการหารายได้เสริมให้กับนักเรียน เช่น การผลิตภัณฑ์จักรสานไปประสานกับชุมชนให้เด็กได้มีรายได้เพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการดูแลการใช้จ่ายของนักเรียนด้วย