จังหวัดน่านลุย 20 อำเภอค้นหาเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบ เข้าสู่การศึกษา

จังหวัดน่านลุย 20 อำเภอค้นหาเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบ เข้าสู่การศึกษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำข้อมูลการใช้ Application โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดน่าน โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล หัวหน้าโครงการ ฯ มูลนิธิฮักเมืองน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และภาคีความร่วมมือจังหวัดน่าน กศน. และศพด. ทหารพราน และจิตอาสาประชารัฐ กว่า 200 คนเข้าร่วมประชุม

นายสัมฤทธิ์กล่าวว่า จังหวัดน่านมีความยินดีให้การสนับสนุน การขับเคลื่อนงานนี้ เพราะจังหวัดน่านมีโครงการสำรวจเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน โดยกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้ครู กศน. ดำเนินการสำรวจเด็ก โดยเก็บข้อมูลรายหมู่บ้าน รายตำบล จนพบผู้อยู่นอกระบบการศึกษาเป็นจำนวนหลายพันคน ซึ่งหน่วยงานด้านการศึกษาที่ดำเนินโครงการนี้ได้มีการจัดการให้เด็กและเยาวชนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา หรือที่หลุดจากระบบการศึกษาได้กลับเข้าสู่การเรียนอีกครั้ง

“แต่ยังคงเหลือเด็กและเยาวชนของจังหวัดน่านอีกประมาณ 2,000 คน ที่ยังไม่ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จึงถือเป็นความโชคดีที่มีทุนจาก กสศ. มาให้การสนับสนุนต่อเนื่อง และยังครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัยที่ยากจนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย” รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าว

นายสัมฤทธิ์ กล่าวว่า ประสบการณ์การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายนั้น จังหวัดน่านมีทุนเดิมในการดำเนินงานนี้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ อยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญของโครงการนี้ คือการสร้างให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันทำงานกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด ไม่เพียงแต่ส่วนราชการเท่านั้นให้เข้ามาขับเคลื่อนงานนี้ร่วมกัน

ด้านนายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า จังหวัดน่านจะดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 1.เด็กปฐมวัยใน ศพด. จำนวน 3,841 คน ในพื้นที่นำร่อง จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน 11 ตำบล อำเภอบ้านหลวง 4 ตำบล อำเภอแม่จริม 5 ตำบล อำเภอสันติสุข 3 ตำบล อำเภอเวียงสา เลือก 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่ขนิง (รวม 24 ตำบล) และ 2.เด็กและเยาวชนนอกระบบ ในพื้นที่ 15 อำเภอ จำนวน 6,522 คน