จังหวัดน่านลุย 20 อำเภอค้นหาเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบ เข้าสู่การศึกษา

จังหวัดน่านลุย 20 อำเภอค้นหาเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบ เข้าสู่การศึกษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำข้อมูลการใช้ Application โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดน่าน โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล หัวหน้าโครงการ ฯ มูลนิธิฮักเมืองน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และภาคีความร่วมมือจังหวัดน่าน กศน. และศพด. ทหารพราน และจิตอาสาประชารัฐ กว่า 200 คนเข้าร่วมประชุม

นายสัมฤทธิ์กล่าวว่า จังหวัดน่านมีความยินดีให้การสนับสนุน การขับเคลื่อนงานนี้ เพราะจังหวัดน่านมีโครงการสำรวจเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน โดยกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้ครู กศน. ดำเนินการสำรวจเด็ก โดยเก็บข้อมูลรายหมู่บ้าน รายตำบล จนพบผู้อยู่นอกระบบการศึกษาเป็นจำนวนหลายพันคน ซึ่งหน่วยงานด้านการศึกษาที่ดำเนินโครงการนี้ได้มีการจัดการให้เด็กและเยาวชนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา หรือที่หลุดจากระบบการศึกษาได้กลับเข้าสู่การเรียนอีกครั้ง

“แต่ยังคงเหลือเด็กและเยาวชนของจังหวัดน่านอีกประมาณ 2,000 คน ที่ยังไม่ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จึงถือเป็นความโชคดีที่มีทุนจาก กสศ. มาให้การสนับสนุนต่อเนื่อง และยังครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัยที่ยากจนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย” รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าว

นายสัมฤทธิ์ กล่าวว่า ประสบการณ์การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายนั้น จังหวัดน่านมีทุนเดิมในการดำเนินงานนี้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ อยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญของโครงการนี้ คือการสร้างให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันทำงานกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด ไม่เพียงแต่ส่วนราชการเท่านั้นให้เข้ามาขับเคลื่อนงานนี้ร่วมกัน

ด้านนายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า จังหวัดน่านจะดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 1.เด็กปฐมวัยใน ศพด. จำนวน 3,841 คน ในพื้นที่นำร่อง จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน 11 ตำบล อำเภอบ้านหลวง 4 ตำบล อำเภอแม่จริม 5 ตำบล อำเภอสันติสุข 3 ตำบล อำเภอเวียงสา เลือก 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่ขนิง (รวม 24 ตำบล) และ 2.เด็กและเยาวชนนอกระบบ ในพื้นที่ 15 อำเภอ จำนวน 6,522 คน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2