‘RARI’ เชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านแสงเทียน

‘RARI’ เชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านแสงเทียน

‘RARI’
ผลิตภัณฑ์ เทียนหอม ถุงผ้าคูบัว
ราคา: เทียนตลับ 130 บาท เทียนแก้ว 120 บาท เทียนโอ่งมังกร 180 บาท ถุงผ้า 180 บาท
โรงเรียนวัดหุบกระทิง ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ร่วมพัฒนาโดย โรงเรียนนานาชาติ Satit Prasarnmit International Programme คลองเตยเหนือ กทม.

“เทียนเราไม่ต้องจุด แค่ตั้งไว้เฉย ๆ ก็ให้กลิ่นหอมไปทั้งห้อง”

‘ครูรุ่ง’ ภัคภรณ์ ภาคทรวง เกริ่นสรรพคุณของเทียนหอม RARI ผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) โดย กสศ. SEA(ประเทศไทย) และเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ ที่น้อง ๆ โรงเรียนวัดหุบกระทิง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ร่วมพัฒนากับพี่ ๆ โรงเรียนนานาชาติ Satit Prasarnmit International Programme

“จุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือความต้องการของเด็ก ๆ ที่จะโชว์ Identity หรือ ‘ตัวตน’ แท้ ๆ ของชาวราชบุรี ซึ่งเป็นที่มาโดยตรงของชื่อแบรนด์ ‘RARI’ เพราะไม่ว่าใครที่นึกถึงชาวบ้านโป่งหรือจังหวัดราชบุรี ก็ต้องนึกถึง ‘โอ่งมังกร’ เด็ก ๆ เลยคิดกันว่าจะทำ ‘เทียนหอม’ ที่ใช้ใส่เข้าไปในโอ่ง เพื่อกระจายกลิ่นให้หอมอบอวล ช่วยผ่อนคลายความเครียดความเหนื่อยล้า เป็นทั้งของตกแต่งและของขวัญในโอกาสพิเศษให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้

“นอกจากนั้นเด็ก ๆ ยังเลือกผ้าฝ้ายทอมือ ซึ่งเป็นงานฝีมือของชุมชนชาวคูบัว กลุ่มคนดั้งเดิมในราชบุรี มาผลิตเป็นถุงผ้า เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เด่นชัดเข้าไปอีก” ครูรุ่งกล่าว

เทียนหอม ‘RARI’ ทำขึ้นจาก Natural Soy Wax หรือแวกซ์จากถั่วเหลืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้หัวน้ำหอมแท้ที่มีความเข้มข้นสูง มี 7 กลิ่นให้เลือก อาทิ After Hours, Vanilla Kiss, Rainey Mist, Secret Garden, Obsession       

ส่วนถุงผ้าเป็นการนำลายพื้นเมืองดั้งเดิมมาใช้ ออกแบบขึ้นจากการนำเศษผ้าหลายชิ้นที่ตัดแล้ว มาผสมผสานกันให้มีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละใบ ส่งเสริม Concept ของการ ‘Reused’ หรือการนำวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

ครูรุ่ง กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการของน้อง ๆ โรงเรียนบ้านหุบกะทิง คือความรับผิดชอบ การวางแผนจัดสรรเวลา ทักษะและหัวใจของผู้ประกอบการที่ค่อย ๆ เติบโตขึ้นพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปเป็นร่าง

“ที่ผ่านมาเด็ก ๆ ค่อนข้างประหม่าต่อการเข้าสังคม ไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น ไม่เคยวางแผนจัดสรรให้สัมพันธ์กับการทำงาน แต่งานนี้เราเห็นเขาแบ่งหน้าที่กันทำงาน วางแผนรอบคอบตั้งแต่เรื่องเวลาการทำงานในแต่ละวัน การเดินทาง กล้าที่จะโต้แย้ง แสดงความเห็นในเรื่องการออกแบบ การหาคู่สีที่ลงตัว คือมันเหมือนกับตาน้ำแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ได้ถูกเปิดขึ้น ความคิดดี ๆ มากมายหลั่งไหลออกมา กระทั่งเรื่องของ Caption หรือ Motto ที่ว่า ‘ฉันพร้อมจะละลายเพื่อผ่อนคลายเธอ’ เด็ก ๆ ก็ช่วยกันคิด แล้วทุกคนก็ชื่นชอบ เพราะมันน่ารักมาก ๆ และช่วยบ่งบอกตัวตนของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี”

กสศ. และ SEA(ประเทศไทย) ชวนคุณส่งต่อไม่สิ้นสุดในเทศกาลปีใหม่ 2566 กับแคมเปญ ‘ให้โอกาสเป็นของขวัญ’ ด้วยงานคราฟต์ที่ประสานความประณีตเข้ากับดีไซน์ทันสมัยอย่างลงตัว จากฝีมือน้อง ๆ นักเรียนทุนเสมอภาคและเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ Equity Partnership’s School Network

ความร่วมมือของคุณ สามารถเปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ได้ 

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/

ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค
**ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า**

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2