เติมเต็มความฝันเด็กยากจนด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น
“ตั้งแต่รุ่นปู่มาถึงรุ่นเขา เราก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะพ้นจากความยากจนข้ามรุ่นได้อย่างไร หากยังใช้วิธีการเดิม ๆ”

เติมเต็มความฝันเด็กยากจนด้วยการศึกษาที่ยืดหยุ่น

‘ความฝันของปูแป้น’ คือเรื่องราวของนักเรียนหญิงวัย 17 ปี ที่อยู่ในความเสี่ยงเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งถูกถ่ายทอดในรูปแบบสารคดีคนจนเมือง Season 3 ออกอากาศทางทีวีสาธารณะไทยพีบีเอส

ปูแป้น อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ซึ่งป่วยด้วยโรคประจำตัวในห้องเช่า เธอกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวในการหารายได้พร้อมไปกับการเรียนหนังสือตั้งแต่เด็ก ด้วยเหตุนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาได้ทุกเมื่อ และหากไปถึงจุดนั้นเมื่อไรย่อมหมายถึงสถานการณ์ที่ยากขึ้นในการหลุดพ้นออกจากวงจรความยากจนในรุ่นของเธอ

‘ความฝันของปูแป้น’ ถูกนำมาเป็นต้นเรื่องในวงเสวนาสาธารณะ “เรื่องเล่าคนจนเมือง : สู่ปฏิบัติการแก้ปัญหาจริง หยุดความยากจนข้ามรุ่นได้อย่างไร” ซึ่งจัดโดยศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส เมื่อไม่นานมานี้

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วสศ. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสกัดปัญหาจากชีวิตของปูแป้น ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมหลากหลายองค์กร เพื่อนำเสนอทางเลือกและหาทางรอดในระบบการศึกษาไทยของเด็กที่มีภาระปัญหาแตกต่างกัน โดยมองว่า กรณีศึกษาของปูแป้นมีความน่าสนใจ เพราะสะท้อนปัญหาสังคมหลายเรื่องเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการศึกษา สุขภาพ สาธารณสุข และเศรษฐกิจ ซึ่งการทำงานของ กสศ. ทราบว่าการให้ทุนช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ กสศ. มองเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน เพื่อระดมความร่วมมือไม่ว่าเรื่องชุมชน การช่วยเหลือทางอาชีพหรือสุขภาพต่าง ๆ ไปด้วยกัน 

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการ วสศ.

ดร.ภูมิศรัณย์ ยังกล่าวถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของ กสศ. ว่าคือการทำให้เด็กหลุดพ้นจากวงจรความยากจนข้ามชั่วรุ่น อย่างกรณีของปูแป้นเผชิญวงจรความยากจนตั้งแต่รุ่นปู่ย่า พ่อแม่ มาถึงรุ่นของเขา ในมุมมองนักการศึกษามองว่ามีหลายเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลง หนึ่งในนั้นคือหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กรายคน เช่น ปูแป้นชอบอาหารและทำอาหารขายอยู่ทุกวัน

“เราต้องโฟกัสไปที่การศึกษาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะหลักสูตรแบบปกติที่ต้องนับเวลาเรียนให้ครบ อาจจะไม่เหมาะกับเด็กทุกคน อย่างกรณีปูแป้นที่ต้องพาแม่ไปโรงพยาบาล อีกทั้งต้องคอยดูแลแม่จึงทำให้ขาดเรียนบ่อย ถ้ามองจากมาตรฐานปกติ น้องเรียนไม่จบแน่นอน”

ดร.ภูมิศรัณย์ กล่าวว่า ชีวิตของปูแป้น ไม่แตกต่างมากนักกับชีวิตของเด็กนักเรียนยากจนในกรุงเทพมหานครซึ่งมีครอบครัวผู้มีรายได้น้อยเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 6,000 คน ขณะที่จังหวัดอื่น ๆ ก็มีลักษณะคล้ายกัน โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ที่ความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามภาระค่าครองชีพที่ส่งผลกระทบต่อความฝันด้านการศึกษา

“ในระบบการศึกษาที่ไม่มีความยืดหยุ่นพอ สิ่งที่ตามมาคือปูแป้นจะไม่มีทางหลุดพ้นจากวงจรความยากจนหรือไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อให้มีรายได้มากขึ้น ฉะนั้นจึงต้องมีระบบบางอย่างที่ยืดหยุ่น มีระบบการศึกษาที่มีรายได้หรือเข้ากับตัวเขามากกว่าระบบทั่วไป จะเป็นอาชีวะหรือการเรียนด้านอาชีพอื่น ๆ ก็ว่ากันไป แต่ต้องเรียนรู้ได้และสามารถจัดการเวลาของตัวเองในการดูแลพ่อแม่สลับกับการเรียนได้โดยไม่ต้องขึ้นกับชั่วโมงเข้าเรียนแบบปกติ สิ่งที่เห็นจากสารคดีทำให้อยากโฟกัสในเรื่องนี้มากขึ้น”

ดร.ภูมิศรัณย์ กล่าวต่อไปว่า หลังสถานการณ์ระบาดหนักของโควิด-19 มีการพูดถึงสถานการณ์ Learning Loss ค่อนข้างมากว่าจะฟื้นฟูทักษะการเรียนรู้อย่างไร สำหรับเด็กชายขอบ เด็กเปราะบาง หรือเด็กที่อยู่ห่างไกล มีต้นแบบจำนวนมากเรื่องการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทาง Freeform school ที่สามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย แต่สิ่งที่ต้องเน้นหากต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจน ผู้เรียนจะต้องมีองค์ความรู้ระดับหนึ่งที่พร้อมในการก้าวสู่การศึกษาระดับสูงขึ้นต่อไป“มีวิธีการหลายอย่างในการทำเรื่องเหล่านี้ หลายคนพูดถึงกลไกชุมชน เช่น กทม. มีแนวคิดทำโรงเรียนวันเสาร์ โดยมีครูพี่เลี้ยงมาช่วยสอนเสริม หรือในหลายประเทศอย่างอินเดีย ก็มีอาสาสมัครไปสอนเด็กในหมู่บ้านเพื่อให้เขาสามารถอ่านเขียนได้ตามพัฒนาการ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากเพราะเด็กยากจนต้องไม่ใช่เรียนแค่ทำอาชีพเท่านั้น แต่ต้องเป็นการเรียนเพื่อก้าวไปสู่การมีทักษะขั้นสูงต่อไปด้วย” ดร.ภูมิศรัณย์ กล่าวทิ้งท้าย

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2