โรตารีกรุงเทพและภาคี สัญจรเข้าถึงพื้นที่ มอบถุงยังชีพเพื่อน้องอิ่ม

โรตารีกรุงเทพและภาคี สัญจรเข้าถึงพื้นที่ มอบถุงยังชีพเพื่อน้องอิ่ม

พลังแห่งการให้ไม่มีวันสิ้นสุด โดยเฉพาะการเติมเต็มมื้ออาหารให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  ทำให้โรงเรียนต้องปิดเทอมยาวนาน สโมสรโรตารีกรุงเทพ (Rotary Club of Bangkok) และภาคี เล็งเห็นถึงสถานการณ์ยากลำบากของน้องๆ และครอบครัว ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันเหมือนเมื่อครั้งเปิดเทอม ที่มีเมนูอาหารครบตามหลักโภชนาการ  จึงร่วมมือกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้วยการประสานข้อมูลการค้นหานักเรียนยากจนพิเศษ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับน้องๆ ในโครงการ สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนะละมือ เพื่อมื้อน้อง อย่างต่อเนื่อง

 

ตั้งแต่ดำเนินโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” สโมสรโรตารีกรุงเทพ (Rotary Club of Bangkok) และภาคี ตระเวนมอบถุงยังชีพให้กับน้องๆ ถึงพื้นที่ กล่าวโดยสรุป

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ จังหวัดลพบุรี สโมสรโรตารีกรุงเทพ ร่วมกับ สโมสรโรตารีลพบุรี, สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรี, สโมสรโรตารีพระราเมศวรลพบุรีแจกถุงยังชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ 262 คนใน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาหนีบ 38 คน โรงเรียนดงสวอง 17 คน โรงเรียนวัดถนนแค 40 คน โรงเรียนวัดตองปุ 42 คน โรงเรียนบ้านสามเรือน 65 คน โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ 60 คน

 • วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สโมสรโรตารีกรุงเทพ ร่วมกับ สโมสรโรตารีพระนครศรีอยุธยา แจกถุงยังชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ 232 คนใน 3 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 78 คน  โรงเรียนวัดลาดชะโด 77 คน โรงเรียนวัดบ้านแพน 87 คน
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดปทุมธานี  สโมสรโรตารีกรุงเทพ ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ แจกถุงยังชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ 335 คนใน 3 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 132 คน โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 127 คน โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 76 คน
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดปทุมธานี  สโมสรโรตารีธนบุรี แจกถุงยังชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ 202 คนใน 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบางคูวัด 113 คน โรงเรียนนาวง 89 คน

 • วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดสระบุรี สโมสรโรตารีกรุงเทพ ร่วมกับ สโมสรโรตารีสระบุรี และ สโมสรโรตารีพระพุทธบาท แจกถุงยังชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ 336 คนใน 5 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 85 คน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 45 คน โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 75 คน โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 74 คน โรงเรียนบ้านซับพริก 57 คน

พลังแห่งการให้ จากสโมสรโรตารีกรุงเทพ และภาคี ถึงมือน้องๆ ยังไม่สิ้นสุดอยู่เพียงเท่านี้  หากแต่จะเดินหน้าค้นหาผ่านระบบข้อมูลจาก กสศ. เพื่อเติมเต็มและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้ยืนหยัดอยู่ในสังคมอย่างเสมอภาคต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2