เงินจำนวนนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผ่านไปได้

เงินจำนวนนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผ่านไปได้

ธารน้ำใจจากโครงการ สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง ลงไปถึงน้อง ๆ เป็นที่เรียบร้อย  หลายพื้นที่ช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19  ซ้ำเติมความยากลำบากในการกินอยู่ โดยเฉพาะในช่วงที่การปิดเทอมต้องทอดเวลายาวนานกว่าเดิม ​

สำหรับโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เงินรอบแรก คนละ 600 บาท ได้แจกจ่ายไปยังนักเรียน 51 คน ครบถ้วน

ส่วนเงินรอบใหม่ที่มาจากเงินบริจาคจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ที่สมทบเข้ามาร่วมช่วยเหลือน้องๆ กับทาง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เวลานี้อยู่ระหว่างการเตรียมแจกจ่าย

สุจิตรา ศักดิ์ประชาวุฒิ ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เล่าให้ฟังว่า เงินจำนวนนี้สามารถช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากได้เป็นอย่างมาก เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง ช่วงที่ผ่านมาฝนตกทำให้ออกไปกรีดยางไม่ได้ ราคายางตกต่ำ และไม่มีรายได้ทางอื่น จนซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

“จะมีผู้ปกครองบางคนที่อาจได้เงินเยียวยาห้าพันบาทของรัฐบาลบ้าง แต่ก็ไม่ทุกคน ดังนั้น การได้เงินช่วยเหลือจาก กสศ. อย่างน้อยก็ทำให้พอไปซื้อของกิน ข้าวสาร อาหารแห้ง ได้กินกันทั้งบ้าน ช่วยให้พอผ่านช่วงนี้ไปได้ต้องขอขอบคุณความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเด็กๆ” สุจิตรา กล่าว

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2