กสศ. ส่งมอบขนม Julie’s Thailand ถึงมือน้องๆ แล้ว

กสศ. ส่งมอบขนม Julie’s Thailand ถึงมือน้องๆ แล้ว

หลังจากตัวแทนบริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด ผู้นำแบรนด์ชั้นนำผลิตภัณฑ์ขนมและอาหารคุณภาพยี่ห้อ Julie’s Thailand ได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบ และคุกกี้ ผ่านโครงการ สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง เพื่อส่งมอบให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ และเด็กกลุ่มเปราะบาง ในช่วงที่การปิดเทอมต้องเลื่อนออกไปนานกว่าทุกครั้ง

ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ขนมและอาหารคุณภาพยี่ห้อ Julie’s Thailand ได้ถูกกระจายส่งถึงมือเด็กๆแล้ว โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ที่ปรึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ลงพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟท่าเรือ เขตคลองเตย พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมแจกขนมให้กับเด็กๆ ในชุมชนกว่า 116 คน ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มค่อนข้างขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ปกครองขาดรายได้เกือบทั้งหมด ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของโรคโควิด-19  ขณะเดียวกันกสศ. ยังนำผลิตภัณฑ์ขนมยี่ห้อ Julie’s Thailand ไปแจกให้กับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ ในจังหวัดเพชรบุรี เช่นกัน

ขอขอบคุณ บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด ผู้นำแบรนด์ชั้นนำผลิตภัณฑ์ขนมและอาหารคุณภาพยี่ห้อ Julie’s Thailand ที่มอบสิ่งของดีๆให้กับ กสศ. สำหรับนำไปมอบให้กลุ่มเป้าหมายภายใต้นวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ iSEE ที่สามารถชี้เป้าหมายอย่างตรงจุดและแม่นยำ

 

ติดตามความคืบหน้า
โครงการ สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง
ได้ที่ https://www.eef.or.th/donate-covid/

ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องๆ ไปกับโครงการ
#สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับ กสศ.
ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2563

ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 172-0-30021-6
ชื่อบัญชี “กสศ.-มาตรา 6(6) – เงินบริจาค”
บริจาควันนี้ นำไปลดภาษีได้ 2 เท่า

สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2