ศบค.เผย 4 พันกว่าโรงเรียนยังสลับเรียน เร่งออกมาตรการรองรับ

ศบค.เผย 4 พันกว่าโรงเรียนยังสลับเรียน เร่งออกมาตรการรองรับ

ศบค.แจงโรงเรียนเปิดเรียนแล้ว 100% มี 4,532 โรง ยังต้องสลับกันเรียน มอบ ศธ.- สธ. คลอดมาตรการช่วยเหลือให้กลับมาเรียนในห้องตามปกติ ชี้แต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง ต้องออกมาตรการเฉพาะ

นพ.ทวีศิลป์ วิศณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)   กล่าวถึงกรณีข้อคำถามเมื่อไรโรงเรียนจะกลับไปเรียนได้ 100% ว่า ขณะนี้โรงเรียนเปิดเรียน 100% หมดแล้ว 

แต่ที่ยังสลับเรียนกัน เช่น สลับคนมาเรียน สลับวันกันมาเรียนต่างๆ นั้น มีทั้งหมด 4,532 โรง แต่ละโรงเรียนมีบริบทแตกต่างกันไป ที่ต้องใช้วิธีนี้ เพราะพื้นที่เล็ก เด็กมาก ยังไม่สามารถใช้วิธีปกติได้ โรงเรียนเหล่านี้ ก็มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เจาะลงไปดูว่ามีมาตรการอะไร หรือปัจจัยอื่นใดที่จะมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่านี้หรือไม่ 

เพราะเราก็ปลอดเชื้อมาตลอด บางจังหวัดเป็นพื้นที่สีเขียวมาตั้งแต่ต้น มั่นใจไม่มีคนแปลกปลอมเข้ามา จะให้กลับเข้ามาเรียนโดยมีความแออัดได้หรือไม่

 

“แต่ละพื้นที่ก็คงมีโจทย์แตกต่างกันไป จะใช้ภาพใหญ่มาจัดการกับโรงเรียนเล็กต่างๆ แตกต่างกันไปไม่ได้ จึงมอบให้ไปประชุมปรึกษา และทำข้อเสนอขึ้นมาโดยด่วน เพื่อผ่อนคลายมาตรการให้น้องและครู โดยเฉพาะครูที่ต้องสอนซ้ำ ต้องตั้งกล้อง ถ่ายอัดคลิปให้สอนเหมือนกัน ก็เป็นความเดือดร้อนพ่อแม่ เรียน 5 วันหยุด 9 วัน ก็จะมีมาตรการย่อยๆ ออกมา กำลังทำอยู่และทำโดยด่วน” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2