ผลกระทบ COVID-19 ทำให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษได้รับผลกระทบรุนแรง

ผลกระทบ COVID-19 ทำให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษได้รับผลกระทบรุนแรง

ผลกระทบจาก COVID-19 ​ทำให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษได้รับผลกระทบรุนแรง ไม่เฉพาะแค่ตัวนักเรียนเอง แต่ยังกระทบไปถึงผู้ปกครองที่หลายคนต้องตกงาน ขาดรายได้ซ้ำเติมสถานการณ์ความยากลำบาก

การเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษของ กสศ. จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เข้าไปช่วยเหลือเฉพาะตัวนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเข้าไปช่วยเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้ปกครองมีรายได้เพิ่มขึ้น

ที่สำคัญการเข้าไปฝึกทักษะอาชีพไม่ใช่แค่การจัดหลักสูตรลงไปอบรม แต่เริ่มจากการเข้าไปค้นหาจุดแข็งและศักยภาพของผู้ปกครองเพื่อออกแบบกระบวนการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้ก้าวพ้นความจนข้ามช่วงอายุคนได้สำเร็จ

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2