ผลกระทบ COVID-19 ทำให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษได้รับผลกระทบรุนแรง

ผลกระทบ COVID-19 ทำให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษได้รับผลกระทบรุนแรง

ผลกระทบจาก COVID-19 ​ทำให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษได้รับผลกระทบรุนแรง ไม่เฉพาะแค่ตัวนักเรียนเอง แต่ยังกระทบไปถึงผู้ปกครองที่หลายคนต้องตกงาน ขาดรายได้ซ้ำเติมสถานการณ์ความยากลำบาก

การเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษของ กสศ. จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เข้าไปช่วยเหลือเฉพาะตัวนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเข้าไปช่วยเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้ปกครองมีรายได้เพิ่มขึ้น

ที่สำคัญการเข้าไปฝึกทักษะอาชีพไม่ใช่แค่การจัดหลักสูตรลงไปอบรม แต่เริ่มจากการเข้าไปค้นหาจุดแข็งและศักยภาพของผู้ปกครองเพื่อออกแบบกระบวนการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้ก้าวพ้นความจนข้ามช่วงอายุคนได้สำเร็จ

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม