ประมวลมาตรการจากทั่วโลก เมื่อโรงรียนต้องเปิดสู้ COVID-19

ประมวลมาตรการจากทั่วโลก เมื่อโรงรียนต้องเปิดสู้ COVID-19

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชวนมาศึกษาบทเรียนจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก ที่เริ่มทยอยเปิดประตูรั้วโรงเรียน หลังมีเหตุให้ต้องปิดไปหลายเดือนเพื่อสกัดกั้นวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19

อย่างไรก็ตาม การที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจนทำให้รัฐบาลหลายประเทศตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ แต่เพราะไวรัสยังคงอยู่ ทำให้การเปิดโรงเรียนต้อนรับเด็กนักเรียนในคราวนี้ ไม่ใช่การมาเรียนเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาอีกต่อไป

งานนี้ กสศ. จึงได้รวบรวมสารพัดมาตรการป้องกันที่บรรดาโรงเรียนในต่างประเทศ งัดขึ้นมาใช้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เหล่าผู้ปกครอง นักเรียน และครูอาจารย์ ที่จะต้องเดินทางมาเรียน มาสอน ที่โรงเรียนกันอีกครั้ง และในหลายๆ โรงเรียนทั่วโลกมีมาตรการความปลอดภัยออกมาบังคับใช้ภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อจนสถานการณ์เลวร้ายรุนแรงขึ้น อาจเรียกได้ว่า เป็น New Normal ของโรงเรียนทั่วโลก ที่บรรดานักเรียน ครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องเผชิญ และลืมภาพห้องเรียนแบบเดิมๆ ที่เคยเป็นมา โดยทั้งหมด ถือเป็นมาตรการสากลที่โรงเรียนทั่วโลกนำมาใช้เหมือนๆ กัน 

มาตรการข้อแรกก็คือ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

สำหรับมาตรการนี้ถือเป็นมาตรการหลักที่โรงเรียนในต่างประเทศให้ความสำคัญลำดับแรก โดยระยะห่างระหว่างเด็กนักเรียนจะอยู่ที่ 1-2 เมตร จัดโต๊ะที่นั่งภายในห้องเรียนให้ห่างกันในระยะปลอดภัยดังกล่าว ติดเทปกาวบนพื้นทางเดินภายในอาคารระหว่างห้องเรียน แบ่งแยกชัดเจน หากเป็นอาคารขนาดเล็กก็จัดระบบทางเดินที่ห้ามเดินสวนกันอย่างเด็ดขาด 

ในส่วนของครูอาจารย์ ต้องเอาใจใส่และกวดขันให้เด็กๆ อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดของตนเอง ห้ามมีการเล่นที่สัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกัน และต้องเล่นภายในพื้นที่และสนามเด็กเล่นที่กำหนด เน้นการเรียนการสอนในพื้นที่โล่งกว้างหรือกลางแจ้งให้มากขึ้น

นอกจากนี้ โรงเรียนหลายแห่งในยุโรป ที่ทยอยเปิดเทอมไปแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา เช่น เดนมาร์ก และสวิตเซอร์แลนด์ ต่างกำหนดจุดรับส่งอย่างชัดเจน ไม่อนุญาตให้พ่อแม่ผู้ปกครองก้าวเข้ามาภายในรั้วโรงเรียน และลดจำนวนนักเรียนภายในห้องเรียนให้เหลือครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิม

 

มาตรการที่สองก็คือจัดหาติดตั้งแผ่นกำบังพลาสติก และเจลหรือสิ่งของทำความสะอาดมือ

นอกเหนือไปจากการกำหนดให้นักเรียนและคุณครู รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอด ทางโรงเรียนยังได้ติดตั้งแผ่นกำบังพลาสติกบนโต๊ะเรียน และติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค บริเวณประตูทางเข้าห้องเรียน หรือติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมสบู่ ไว้ในบริเวณสนามเด็กเล่น 

โดยมาตรการดังกล่าว พบเห็นในโรงเรียนหลายแห่งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในจีน เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ แคว้นควิเบกของแคนาดา เยอรมนี และอิสราเอล กระนั้น ก็มีบางประเทศ ส่วนใหญ่ในยุโรป เปิดให้เด็กนักเรียนสามารถเลือกที่จะสวมหรือไม่สวมหน้ากากผ้าได้ในระหว่างอยู่ภายในห้องเรียน ขณะที่คุณครูจะต้องสวมหน้ากากป้องกันอยู่ตลอด

 

มาตรการที่ 3 คือ มาตรการจำกัดระยะเวลาและสลับสับเปลี่ยนคาบเรียน

เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดของ COVID-19 ขนาดและจำนวนของนักเรียนภายในแต่ละห้องแต่ละชั้นเรียนจำเป็นต้องลดให้มีนักเรียนเหลือจำนวนน้อยลง เพื่อให้มีขนาดพื้นที่ระยะห่างระหว่างกันมากขึ้นภายในห้องเรียนขึ้นมาแทน 

สำหรับโรงเรียนที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ อาจเลือกใช้หอประชุม สนามกีฬา หรือโถงกิจกรรม และลานกลางแจ้งมาเป็นทางเลือก ขณะที่ โรงเรียนที่มีขนาดเล็กอาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อใช้ลานกิจกรรมสาธารณะของชุมชน

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นไปอย่างราบรื่น โรงเรียนหลายแห่งทั่วโลก ก็จัดตารางเรียนของนักเรียนแต่ละชั้น ให้สลับสับเปลี่ยนกันไป ทำให้นักเรียนทุกระดับชั้นไม่ต้องมาโรงเรียนพร้อมกันในวันเดียวกัน เช่น วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ให้นักเรียนชั้นประถม กับอนุบาล ส่วนพฤหัสบดีกับศุกร์ เป็นของนักเรียนในระดับชั้นมัธยม โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยม ให้เพิ่มหลักสูตรการเรียนออนไลน์ให้มากขึ้นเนื่องจากมีความรู้ความเข้าในที่ดีพอในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

นอกจากนี้ โรงเรียนยังออกจัดตารางพักเบรกระหว่างคาบเรียน และพักเบรกมื้อกลางวัน ให้เหลื่อมกัน เพื่อที่เด็กนักเรียนจะได้ไม่ต้องออกจากห้องเรียนมาใช้โรงอาหารหรือสนามกีฬาอย่างแออัด รวมถึง เลื่อนเวลาการเดินทางมาและกลับโรงเรียนของนักเรียนแต่ละชั้นให้ไม่ตรงกันด้วย

 

และมาตรการสุดท้ายคือ มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและทดสอบการติดเชื้อ

โรงเรียนหลายแห่งทั่วโลกได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไว้ที่บริเวณทางเข้าของโรงเรียน เช่น นักเรียนในนครเซี่ยงไฮ้ของจีน ที่ต้องเดินผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเดินเข้ามารั้วโรงเรียน นับเป็นขั้นแรกของการคัดกรอง ขณะที่โรงเรียนอีกหลายแห่ง จัดหาเจ้าหน้าที่มาถือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลในบางประเทศ ยังเดินหน้าจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทดสอบไปตามโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนช่วยทดสอบการติดเชื้อ COVID-19 ของนักเรียนทุกคนเพื่อความปลอดภัย โดยในไซปรัสเจ้าหน้าที่ได้ทำการทดสอบการติดเชื้อของนักเรียนระดับมัธยม ในเมือง Nicosia ไม่นานก่อนเปิดให้กลับมาเรียนที่โรงเรียนได้อีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ไม่ว่าการไปโรงเรียนในช่วง COVID-19 จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกฎระเบียบด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดมากขึ้นจนไม่ต่างอะไรกับการเดินทางไปโรงพยาบาล แต่เด็กนักเรียนหลายคนในหลายประเทศทั่วโลกต่างยิ้มแย้มเบิกบานและเต็มใจที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอย่างยินดี ซึ่งเหตุผลที่ว่านี้ ก็น่าจะตรงใจกับเด็กนักเรียนในไทยเช่นกัน

 

เพราะการไปโรงเรียน ได้อะไรที่มากกว่า ความรู้ ตามตำรา

 

ที่มา :

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2