เมื่อการไปโรงเรียน มีต้นทุนสูงเกินครัวเรือนยากจนแบกรับ

เมื่อการไปโรงเรียน มีต้นทุนสูงเกินครัวเรือนยากจนแบกรับ

วิกฤตโควิด-19ทำให้เกิดปรากฏการณ์ความยากจนที่ซ้ำซ้อน ทั้งยากจนเฉียบพลัน จนถาวร และเกือบจน สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่าสิ้นปีการศึกษา 2564 จะมีเด็กหลุดจากระบบการศึกษา 65,000 คน

นักการศึกษาเสนอเร่งแก้ปัญหา โดยการปรับเงินอุดหนุนรายหัวให้สอดรับกับค่าใช้จ่ายจริง ประนอมหนี้การศึกษา เรียนฟรีแบบไม่มีค่าเทอม และหาทางช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง

อ่านต่อ
กสศ.สำรวจสถานการณ์เด็กหลุดออกนอกระบบหลังเปิดเทอมใหม่

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม