กลุ่มเซ็นทรัล ร่วม กสศ.ส่งมอบถุงยังชีพ

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วม กสศ.ส่งมอบถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล  พร้อมด้วย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล คุณอรินทร์ จันทมาศรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพเข้าโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ  24 โรงเรียน จาก 9 จังหวัด โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกสศ.และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ. เป็นผู้รับมอบ ที่ Central Food Hall  ชั้น 1 อาคารเซ็นทรัล ชิดลม

ทั้งนี้ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล  เปิดเผยว่า การพยายามลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นสิ่งที่องค์กรยึดถือและทำเสมอมา สำหรับโครงการ ‘สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม …คนละมือ เพื่อมื้อน้อง’ โดย    กสศ. นับเป็นโครงการที่ดีและตรงกับจุดมุ่งหมายขององค์กร

โดยที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัล มีโครงการที่ทำร่วมกับ กสศ. อยู่แล้ว อาทิ การที่ JD เซ็นทรัล ได้นำผลิตภัณฑ์ที่เด็กนักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษทำขึ้น ไปขายผ่านระบบออนไลน์ และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ เพราะหลังจากนี้ ทางกลุ่มเซ็นทรัลตั้งใจว่าจะดำเนินโครงการดีๆ ร่วมกับ กสศ. ต่อไปอีก

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล

“เราดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส เพราะตรงกับสิ่งที่ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้ความสำคัญอยู่แล้ว นั่นคือการพยายามลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา โดยก่อนนี้ก็มีหลายโครงการที่เราทำร่วมกับ กสศ. มาก่อน ส่วนหลังจากนี้เราแน่ใจว่าจะมีโครงการดีๆ ร่วมกันตามมาอีก”

สำหรับการเติมเต็มมื้ออาหารให้น้องอิ่มครั้งนี้  กลุ่มเซ็นทรัล ได้จัดทำถุงยังชีพ ซึ่งภายในประกอบด้วย ข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปประกอบอาหารครบตามหลักโภชนาการ สามารถดำรงชีพได้ในช่วงเวลาการปิดเทอมที่ยาวนาน โดยจะมีผู้บริหารลงพื้นที่ส่งมอบให้ถึงมือเด็กนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ ใน 24 โรงเรียน จาก 9 จังหวัด รวม 1,700 คน

ประกอบด้วย :

จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม จำนวน  72 คน  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 47  คน 

จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสำโรง (หลวงอุดมรักษ์) จำนวน 32  คน  จังหวัดอุบลราชธานี  โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) จำนวน 65 คน  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน จำนวน 104 คน  จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนบ้านหนองนาคา จำนวน  94 คน  โรงเรียนบ้านหนองแสง จำนวน 57 คน  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด จำนวน 32  คน

จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านโป่งน้อยจำนวน 74  คน  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ จำนวน 33  คน  โรงเรียนบ้านแม่สา จำนวน31 คน  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์  จำนวน 43 คน  โรงเรียนวัดสันคะยอม จำนวน 4  คน โรงเรียนทาเหนือวิทยาจำนวน  32  คน

จังหวัดเพชรบูรณ์  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ จำนวน 64  คน โรงเรียนบ้านปากดุก  จำนวน 32  คน จ. ตรัง โรงเรียน บ้านควนสวรรค์ จำนวน 26 คน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก จำนวน 79   คน  

จังหวัดตาก  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จำนวน  92 โรงเรียน  บ้านห้วยปลาหลด จำนวน 140 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 418 จำนวน   22  คน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 113  จำนวน  23 คน จังหวัดสระบุรี โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จำนวน  11 คน  โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) จำนวน 5  คน

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร กสศ.

ด้าน ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  กล่าวว่า กสศ.ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสมทบความช่วยเหลือเติมเต็มมื้ออาหารให้กับเด็กๆ  กสศ.ร่วมกับทางสพฐ. และคุณครูกว่า 4 แสนคนพร้อมที่จะจัดสรรเงินบริจาคถึงมือเด็กๆให้ทันสถานการณ์ 

สำหรับความคืบหน้าการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 กสศ. จำนวน 600 บาท จากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  กสศ.ได้จัดสรรให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคแล้วจำนวน  753,957 คน  

ขณะที่เงินบริจาคจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนที่สมทบเพิ่มเติม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือเด็กๆได้ทันสถานการณ์ทันที โดยความเร่งด่วนลำดับแรกจะสมทบให้นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการจำนวนกว่า 11,000 คนทั่วประเทศซึ่งได้ทยอยจัดสรรแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม  ถัดมาสมทบเรียงลำดับชั้นอนุบาลจนถึงม.3 โดยจัดสรรเพิ่มเติมอีกคนละ 300 บาท (จากที่กสศ.อุดหนุน 600 บาท)

ดร.ประสาร กล่าวว่า ภาพรวมยอดเงินบริจาคถึงวันที่ 3 มิถุนายน 63 ทุกช่องทางจำนวน 10,066,765.48  บาท สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ ( คนละ 300 บาท ) 33,557 คนคิดเป็นมื้ออาหาร ( มื้อละ 20 บาท ) 503,368 มื้อ  โดยเงินบริจาคจำนวนนี้สามารถสมทบช่วยเหลือได้ทันที 2 กลุ่ม คือ นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการ และนักเรียนยากจนพิเศษชั้นอนุบาล  กสศ.ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเติมเต็มมื้ออาหารให้เด็กๆ ให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านวิกฤตและมีโอกาสกลับมาเรียนอีกครั้งเมื่อเปิดเทอมใหม่มาถึงนี้

โครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง” ยังต้องการความช่วยเหลือจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสมทบทุนเพื่อเติมเต็มมื้ออาหารให้เด็กๆ ในระดับชั้น ป.1-ม.3

 

ติดตามความคืบหน้า
โครงการ สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง
ได้ที่ https://www.eef.or.th/donate-covid/

ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องๆ ไปกับโครงการ
#สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับ กสศ.
ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2563

ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 172-0-30021-6
ชื่อบัญชี “กสศ.-มาตรา 6(6) – เงินบริจาค”
บริจาควันนี้ นำไปลดภาษีได้ 2 เท่า

สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2