โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน แหล่งเพาะความสุขสร้างรายได้

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน แหล่งเพาะความสุขสร้างรายได้

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความสุข ในการเรียนรู้ทักษะอาชีพ สร้างต้นแบบจำลองกิจการที่สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิดและลงมือทำแบบ
ผู้ประกอบการ

ความสุขที่ได้เรียนรู้
เด็กๆ มีความสุขที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมทักษะอาชีพ สนุกสนานที่ได้แบ่งงานกันทำในแต่ละส่วน และมีความท้าทายที่ได้ค้นคว้าทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกิจการของตนเอง

ได้ฝึกฝนทักษะหลากหลาย
นักเรียนได้ฝึกเทคนิคการเพาะเห็ดที่มีความละเอียดอ่อน ได้ฝึกทักษะการนำเสนอเมื่อต้องออกไปเป็นวิทยากรเรื่องการเพาะเห็ด ได้เรียนรู้เรื่องการตลาดและการขาย ซึ่งตลอดทั้งโครงการนักเรียนได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของกิจการโรงเพาะเห็ด

สร้างทักษะอาชีพติดตัว
การเพาะเห็ดสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต นักเรียนบางคนเมื่อรู้วิธีการทำและลู่ทางการขายแล้ว ได้นำการเพาะเห็ดไปทำเป็นรายได้เสริมภายในครอบครัวอีกด้วย

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม