โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน แหล่งเพาะความสุขสร้างรายได้

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน แหล่งเพาะความสุขสร้างรายได้

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความสุข ในการเรียนรู้ทักษะอาชีพ สร้างต้นแบบจำลองกิจการที่สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิดและลงมือทำแบบ
ผู้ประกอบการ

ความสุขที่ได้เรียนรู้
เด็กๆ มีความสุขที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมทักษะอาชีพ สนุกสนานที่ได้แบ่งงานกันทำในแต่ละส่วน และมีความท้าทายที่ได้ค้นคว้าทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกิจการของตนเอง

ได้ฝึกฝนทักษะหลากหลาย
นักเรียนได้ฝึกเทคนิคการเพาะเห็ดที่มีความละเอียดอ่อน ได้ฝึกทักษะการนำเสนอเมื่อต้องออกไปเป็นวิทยากรเรื่องการเพาะเห็ด ได้เรียนรู้เรื่องการตลาดและการขาย ซึ่งตลอดทั้งโครงการนักเรียนได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของกิจการโรงเพาะเห็ด

สร้างทักษะอาชีพติดตัว
การเพาะเห็ดสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต นักเรียนบางคนเมื่อรู้วิธีการทำและลู่ทางการขายแล้ว ได้นำการเพาะเห็ดไปทำเป็นรายได้เสริมภายในครอบครัวอีกด้วย

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2