ทุนเสมอภาค เปิดรับสมัครคัดกรองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ม.3 ภายใต้โครงการ จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

ทุนเสมอภาค เปิดรับสมัครคัดกรองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ม.3 ภายใต้โครงการ จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

อีกเพียงไม่กี่วันแล้วจะปิดระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค !!!

เวลาเริ่มนับถอยหลังทุกนาที เด็กหลายคนยังรอคอยโอกาสที่จะไปถึง ตอนนี้เหลือเวลาเพียงไม่กี่วันเพื่อปิดระบบคัดกรอง จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่คุณครูจะช่วยส่งต่อโอกาสและทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมกันสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาไปด้วยกัน

เราเชื่อมั่นในความรัก ความห่วงใยของคุณครูที่มีต่อเด็กๆ มาช่วยกันส่งต่อโอกาสให้น้องๆ และถ้าหากยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนต่างๆ คุณครูสามารถศึกษาเพิ่มเติ่มได้ เพียงกดดาวน์โหลด https://bit.ly/39u9Kfv

ช่วงเวลาการรับสมัครคัดกรอง
โรงเรียนสังกัด สพฐ. วันที่ 9 – 29 กรกฎาคม 2563 คลิก
โรงเรียนสังกัด อปท. วันที่ 9 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563  คลิก
โรงเรียนสังกัด ตชด.  วันที่ 2-26 กรกฎาคม 2563 คลิก
กสศ.พร้อมช่วยคุณครูเสมอ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-079-5475 กด 1
Line : CCTThailand

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2