สายธารแห่งการแบ่งปัน จาก”ตลาดใจ” สู่ “กสศ.” ส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อมื้อน้อง

สายธารแห่งการแบ่งปัน จาก”ตลาดใจ” สู่ “กสศ.” ส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อมื้อน้อง

สายธารน้ำใจไม่เคยเหือดแห้งจากสังคมไทย ภายหลัง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. จัดให้มีโครงการระดมทุน “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนพิเศษที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การเลื่อนเปิดเทอมนานขึ้น เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ปรากฎว่า ได้มีภาคประชาชน  บริษัทห้างร้าน เอกชน ร่วมใจส่งมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค บริจาคเข้ามายังกสศ. อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ทีมงาน “ตลาดใจ” ซึ่งเป็นคณะผู้ริเริ่มจัดรายการผ่านการไลฟ์สด เพื่อระดมทุนจัดหา อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังรพ.ที่ขาดแคลนในสถานการณ์โควิด-19    นำโดย “คุณโอ๊ต” ธีรทัต สังขทัต ณ อยุธยา  ผู้จัดการโครงการก้าวคนละก้าว  ได้นำถุงยังชีพซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันพระปกเกล้า แบ่งปันให้กับ “กสศ.” นำไปมอบให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ อีกทางหนึ่ง

นอกจากถุงยังชีพ ทีมงาน”ตลาดใจ”  ยังได้มอบข้าวสารกระสอบใหญ่ จำนวน 13 กระสอบ ยาธาตุน้ำขาว 6  ลังมาด้วย

กสศ. พร้อมเป็นสะพานบุญ นำพาสายธารแห่งการแบ่งปันครั้งนี้ ส่งมอบถึงเด็กนักเรียนยากจนพิเศษอย่างทันทีจึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

ติดตามความคืบหน้า
โครงการ สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง
ได้ที่ https://www.eef.or.th/donate-covid/

ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องๆ ไปกับโครงการ
#สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับ กสศ.
ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2563

ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 172-0-30021-6
ชื่อบัญชี “กสศ.-มาตรา 6(6) – เงินบริจาค”
บริจาควันนี้ นำไปลดภาษีได้ 2 เท่า

สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475

บริจาค

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2