ปฏิทินและคู่มือการดำเนินงาน ทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/64

ปฏิทินและคู่มือการดำเนินงาน ทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/64

  • ระบบคัดกรองทุนเสมอภาคโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น คลิก
  • ระบบคัดกรองทุนเสมอภาคโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คลิก
  • ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 02-079-5475 กด 1
Line : @cctthailand