กิจกรรมธรรมาภิบาล “Who We Are: รู้จักฐานะ หน้าที่ และจริยธรรมของชาว กสศ.”

กิจกรรมธรรมาภิบาล “Who We Are: รู้จักฐานะ หน้าที่ และจริยธรรมของชาว กสศ.”

กิจกรรมธรรมาภิบาล “Who We Are: รู้จักฐานะ หน้าที่ และจริยธรรมของชาว กสศ.” โดย อ.กฤดิธาดา จารุสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในการประชุมสำนักงาน (Town hall) มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรวมประมาณ 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม