“เราเป็นครอบครัวเดียวกัน”

“เราเป็นครอบครัวเดียวกัน”

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ย้ำกับน้องๆ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่น 1 ทุกคนว่า “เราเป็นครอบครัวเดียวกัน” ในเวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้( 24-25 สิงหาคม 2562) โดยมีนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกว่า 200 คน นี่คือ ช่วงเวลาของการแบ่งปัน เรียนรู้ จากเพื่อนถึงเพื่อน และครูอาจารย์ บวกกับกิจกรรมเปิดโลกทักษะศตวรรษที่ 21 และเรื่องราวสำคัญที่ต้องเผชิญและสร้างร่วมกันตลอดเส้นทางการเรียนหลังจากนี้

“เราเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับ ทุกคนมีเพื่อนๆกว่าสองพันคนที่พร้อมเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะเรียนจบ ประกอบอาชีพมีงานทำ มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้ว ขอให้ทำสิ่งดีๆรักษาชื่อเสียง เพื่อให้ทุนนี้มีอานิสงส์ไปถึงเพื่อนๆและน้องๆรุ่นต่อไป”

นพ.สุภกร ยังชี้ให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพรุ่น1 เห็นถึง คุณค่าของคำว่า “นวัตกรรม” ของทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ว่ามีสิ่งใหม่อย่างน้อย 2 เรื่อง
1.นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงมีโอกาสตกงานน้อยมาก เพราะกำลังศึกษาในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศ ชุมชน ท้องถิ่น
2.สิ่งที่ทุกคนกำลังเรียนรู้ คือ ทักษะในศตวรรษที่ 21เป็นการเรียนการสอนที่ทันโลกสมัยใหม่ พวกเราเป็นรุ่นที่จากนี้จนเกษียณอาจต้องเปลี่ยนงานทุก 10 ปี ในชีวิตเราอาจมีประสบการณ์ 5-6 อาชีพ จึงต้องเปลี่ยนตามโลกให้ทัน และทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นสิ่งที่เครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆทดแทนเราไม่ได้

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2