“เราเป็นครอบครัวเดียวกัน”

“เราเป็นครอบครัวเดียวกัน”

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ย้ำกับน้องๆ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่น 1 ทุกคนว่า “เราเป็นครอบครัวเดียวกัน” ในเวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้( 24-25 สิงหาคม 2562) โดยมีนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกว่า 200 คน นี่คือ ช่วงเวลาของการแบ่งปัน เรียนรู้ จากเพื่อนถึงเพื่อน และครูอาจารย์ บวกกับกิจกรรมเปิดโลกทักษะศตวรรษที่ 21 และเรื่องราวสำคัญที่ต้องเผชิญและสร้างร่วมกันตลอดเส้นทางการเรียนหลังจากนี้

“เราเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับ ทุกคนมีเพื่อนๆกว่าสองพันคนที่พร้อมเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะเรียนจบ ประกอบอาชีพมีงานทำ มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้ว ขอให้ทำสิ่งดีๆรักษาชื่อเสียง เพื่อให้ทุนนี้มีอานิสงส์ไปถึงเพื่อนๆและน้องๆรุ่นต่อไป”

นพ.สุภกร ยังชี้ให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพรุ่น1 เห็นถึง คุณค่าของคำว่า “นวัตกรรม” ของทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ว่ามีสิ่งใหม่อย่างน้อย 2 เรื่อง
1.นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงมีโอกาสตกงานน้อยมาก เพราะกำลังศึกษาในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศ ชุมชน ท้องถิ่น
2.สิ่งที่ทุกคนกำลังเรียนรู้ คือ ทักษะในศตวรรษที่ 21เป็นการเรียนการสอนที่ทันโลกสมัยใหม่ พวกเราเป็นรุ่นที่จากนี้จนเกษียณอาจต้องเปลี่ยนงานทุก 10 ปี ในชีวิตเราอาจมีประสบการณ์ 5-6 อาชีพ จึงต้องเปลี่ยนตามโลกให้ทัน และทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นสิ่งที่เครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆทดแทนเราไม่ได้