เปิดฉากโรคระบาดแห่งศตวรรษ…วิกฤติโควิด-19 ทำร้ายใครมากที่สุด?

เปิดฉากโรคระบาดแห่งศตวรรษ…วิกฤติโควิด-19 ทำร้ายใครมากที่สุด?

เรื่องราวโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 เพื่อยกระดับทักษะแรงงานและแก้ปัญหาในระยะยาว จึงเกิดเป็น ‘‘ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน’’ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) “สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างชุมชน”