‘จิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง’ พลังจากความกลัวสู่ความสำเร็จ

‘จิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง’ พลังจากความกลัวสู่ความสำเร็จ

สนามเด็กเล่นเก่าโทรมมอหม่นในโรงเรียนขนาดเล็ก ถูกเปลี่ยนให้กลับมามีสีสันสดใสพร้อมใช้งานอีกครั้ง ด้วยแรงกายแรงใจคนละไม้คนละมือของพี่ๆ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ในโครงการ เปิดโลกอาสา พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ มูลนิธิโกมลคีมทอง

สุวจี ใจยอด ในฐานะประธานโครงการและตัวแทนเพื่อนๆ บอกว่า จากจุดเริ่มต้นที่ได้เข้าอบรมในโครงการเปิดโลกอาสา ทำให้เกิดไอเดียว่าอยากช่วยกันเข้าไปซ่อมบำรุงโรงเรียนขนาดเล็ก จากนั้นแบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่สำรวจ จนพบโรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทุกคนจึงลงมติเลือกโรงเรียนแห่งนี้

พวกเราเลือกที่นี่เพราะเป็นโรงเรียนห่างไกลตั้งอยู่ด้านในสุดของหมู่บ้าน มีนักเรียนอยู่ราว 50 คน ซึ่งตอนที่เข้าไปเห็นคือเครื่องเล่นอุปกรณ์ต่างๆ ของเขาทรุดโทรมหมดสภาพไปแล้ว บางอย่างก็พังจนดูอาจเกิดอันตรายกับน้องๆ ได้

แม้ดูเหมือนเป็นแผนงานเล็กๆ แต่เมื่อลงมือทำจริงสิ่งที่ต้องเผชิญกลับไม่มีเรื่องไหนที่ เล็กๆเลย ตั้งแต่กำลังใจของเพื่อนในทีมที่กังวลว่าจะมีเวลาไม่พอ เนื่องจากทุกคนต้องเตรียมตัวกับการสอบ ทั้งยังเรียนหนักขึ้นและมีโครงงานต้องทำตามบทเรียนของนักศึกษาชั้น ปวส.2 ไปจนถึงรายละเอียดการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งหลายคนในกลุ่มไม่เคยทำกันมาก่อน

“ทีแรกก็มีความคิดว่าไม่อยากทำกันเพราะกลัวจะไม่สำเร็จ” สุวจีเล่า

แต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ตัดสินใจร่วมกันว่าจะทำ และ ต้องทำให้สำเร็จด้วยซึ่งสุวจีพูดถึงบทบาทประธานโครงการที่มีหน้าที่สำคัญในการมองภาพรวม ทั้งต้องปลุกกำลังใจให้เพื่อนๆ เดินหน้าไปด้วยกันจนตลอดรอดฝั่ง และความชื่นใจจากผลสำเร็จปลายทางที่ทำให้ทีมงานทุกคนหายเหนื่อยว่า

“ก่อนหน้านี้เราไม่เคยบริหารอะไรที่ใหญ่และจริงจังขนาดนี้ สิ่งที่เติบโตขึ้นภายในตัวเราจึงเป็นเรื่องประสบการณ์ ต้องบอกตัวเองตลอดว่าเราเป็นผู้นำ มีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เราต้องรับผิดชอบ เราต้องดูแลเพื่อนๆ ต้องจัดสรรแบ่งงานให้ทุกคน แล้วต้องสื่อสารกันตลอดให้ทุกคนช่วยกันผลักดันโครงการไปได้จนสุดทาง พอผ่านมาได้เราก็ได้เห็นว่าทุกคนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานกลุ่มร่วมกัน ได้มีทักษะงานที่เพิ่มพูนหลายอย่างจากที่ทำไม่เป็นกันมาก่อนเลย”

“แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ได้รับคือพวกเรารู้สึกมีความสุข เพราะทีแรกเราไม่ได้คิดกันเลยว่าสิ่งที่เราเข้าไปทำจะทำให้น้องๆ อีก 49 คนเขามีความสุขได้ขนาดนั้น เราได้เห็นแล้วว่ามีคนที่เขาได้รับผลจากสิ่งที่เราทำจริงๆ ประธานโครงการกล่าวปิดท้ายด้วยรอยยิ้ม

 

ร่วมสร้างโอกาสไปกับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า