ทุนมนุษย์ ยุค 5.0 สร้างไทยยั่งยืน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

ทุนมนุษย์ ยุค 5.0 สร้างไทยยั่งยืน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม