อบรมแล้วทำงานได้จริง เริ่มต้นประกอบอาชีพได้ทันที

อบรมแล้วทำงานได้จริง เริ่มต้นประกอบอาชีพได้ทันที

ตลาดนัดวิชาชีพ ซี่งจัดขึ้นที่ อ.ด่านมะขามเตี้ย และ อ.หนองปรือ ในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกก้าวสำคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการร่วมแรงร่วมใจของภาคส่วนต่างๆ แก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ จ.กาญจบุรี ภายใต้ โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

โดยถือเป็นพื้นที่ให้เยาวชนนอกระบบการศึกษาจากที่ไม่เคยมีทักษะอาชีพติดตัว ได้แสดงฝีมือทางวิชาชีพของตนเอง ตามที่ได้ฝึกฝนในช่วงปีที่ผ่านมา จนสามารถนำมาออกร้านวางขายได้จริง​  ​ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้า เพิ่มรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป ​

จุดเริ่มต้นมาจากการเข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหาเด็กนอกระบบในพื้นที่ ซึ่งนอกจากการประสานให้เด็กที่มีความต้องการจะกลับเข้าไปเรียนต่อในระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน หรือจะเป็น กศน. แล้ว อีกด้านหนึ่งยังช่วยฝึกทักษะอาชีพให้ตามความสนใจให้กับเด็กเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เด็กๆ แต่ละคน จะได้เลือกฝึกทักษะอาชีพตามที่ตัวเองต้องการ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเสริมสวย ​ไปจนถึง​การทำอาหาร​ เบเกอรี่ พริกแกง ขนมไทย น้ำปั่น ไก่ย่าง หมูปิ้ง หรือจะแนวการเกษตร อย่างการทำปุ๋ย น้ำหมัก ฯลฯ

 

อบรมเสร็จเริ่มต้นประกอบอาชีพได้ทันที

จากคนที่ไม่เคยมีความรู้เลย เมื่อเข้ารับการอบรมเสร็จบางคนสามารถออกไปประกอบอาชีพ ทั้งทำพริกแกงขาย ทำน้ำปั่นขาย บางคนออกไปเป็นช่างไฟทำงานได้จริง ​โดยหลังการอบรมจะได้รับอุปกรณ์บางส่วนพร้อมไปเริ่มต้นอาชีพได้เลย

วิทยากรก็จะมีทั้ง ผู้จัดการรายกรณี (CM) ​อย่างน้องที่เลือกอบรมทำพริกแกงขาย ก็จะได้ CM เป็นคนช่วยสอนเพราะ CM จะมีความสามารถพิเศษอื่นๆ ด้วย หรือการอบรมช่างไฟฟ้า จะมีการจ้างวิทยากรข้างนอกมาสอน แต่สุดท้ายวิทยากรก็ไม่รับค่าสอน มอบให้เด็กไปซื้อเครื่องมือ  

 

ทำงานเป็นทีมเวิร์คเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ

ปลัดตุ้ย-สถาปนา ธรรมโมรา ปลัดเทศบาลตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่า เราคิดออกมาเป็นบล็อกสำเร็จรูปเลยว่าเงิน 4,000 บาท ที่ได้รับการสนับสนุนมา คุณจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง ทั้งค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ​อบรมเสร็จต้องไม่กลับบ้านมือเปล่าต้องออกไปทำได้จริงเลย ​เหมือนซื้อเฟรนไชส์ แล้วมีคนคอยดูแลติดตาม ไม่ใช่อบรมเสร็จแล้วทิ้งเขา

“การฝึกอาชีพตรงนี้น่าจะเป็นผลพลอยได้มากกว่า เป้าหมายหลักของเราก็ยังคงเน้นไปที่การดึงให้เด็กนอกระบบการศึกษากลับเข้ามาได้เรียนต่อ ให้มีวุฒิการศึกษาไปสมัครงาน ได้งานที่มั่นคงรายได้ดี แต่ระหว่างที่บางคนยังไม่ได้เรียนต่อ หรือบางคนเรียนกศน.ไปด้วยก็ยังสามารถมีอาชีพติดตัวหารายได้เลี้ยงตัวเองไปด้วยได้”  

สิ่งที่สำคัญคือการทำงานที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ ไม่ได้ทำคนเดียวเช่นเชื่อมโยงการทำงานไปถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือเคสเด็ก 7 ขวบที่เราติดตามพากลับมาเรียนต่อได้สำเร็จทางรอง ผวจ.มาเห็นเคสนี้ก็ช่วยเหลือประสานงานจนได้งบมาสร้างบ้านให้น้องเขาได้สำเร็จ

 

ร่วมสร้างโอกาสไปกับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2