ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ขยายเวลาการรับสมัคร รอบที่ 3

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ขยายเวลาการรับสมัคร รอบที่ 3

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) กสศ. จึงขอขยายเวลารับสมัครทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สมัครได้ที่ เว็บไซต์ : “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศกสศ.เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ”ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2564