ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน กสศ. ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 รวม 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน กสศ. ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 รวม 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ขั้นตอนการสมัครงาน

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่ คลิก
  3. ช่องทางติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  065 5045277

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก กสศ.

ดาวน์โหลดใบสมัคร