ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการแปลและเรียบเรียงเอกสารและบทความ (ENG-TH) ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 จำนวน 15ชิ้น/เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการแปลและเรียบเรียงเอกสารและบทความ (ENG-TH) ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 จำนวน 15ชิ้น/เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง