‘เกาหลีใต้’ ทุ่ม 3 ล้านล้านวอน ให้กระทรวงศึกษา ผลิตบุคลากรเสริมความแข็งแกร่งตลาดนวัตกรรม

‘เกาหลีใต้’ ทุ่ม 3 ล้านล้านวอน ให้กระทรวงศึกษา ผลิตบุคลากรเสริมความแข็งแกร่งตลาดนวัตกรรม

รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเพิ่มงบกระทรวงศึกษาธิการ 3.6 ล้านล้านวอน หรือราว 99,926 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถหรือมีความสนใจด้าน ‘เซมิคอนดักเตอร์’ ให้ศึกษาต่อเนื่องได้จนจบในระดับอุดมศึกษา

เว็บไซต์ข่าว The Korea Herald ของเกาหลีใต้ รายงานแถลงการณ์จากกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนสนับสนุนการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ที่คำนึงถึงบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและการฝึกอบรมในมหาวิทยาลัย ตลอดจนโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงให้การสนับสนุนยก

กระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ ยังระบุอีกว่า  หนึ่งในภารกิจหลักของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในครั้งนี้คือการสนับสนุนผู้มีความสามารถและมีความสนใจในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หรือสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิปที่กำลังขาดแคลนไปทั่วโลกขณะนี้ เนื่องจากมีความสำคัญในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต

ความพยายามดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังจากที่ประธานาธิบดียุน ซอก-ยอล เรียกร้องให้มีมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเมื่อเดือนที่แล้ว โดยงบประมาณมูลค่า 3.6 ล้านล้านวอน ส่วนหนึ่งจะใช้ในการหาผู้เชี่ยวชาญด้านเซมิคอนดักเตอร์เพื่อเป็นผู้ฝึกอบรมคนรุ่นใหม่ โดยจะทุ่มงบประมาณ 68.9 ล้านล้านวอน ลงไปเพื่อวางรากฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่วนอีก 12.2 ล้านล้านวอนจะใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิตในปี 2022 นี้

รายงานยังระบุด้วยว่า เงินทุนที่จัดสรรใหม่ครั้งนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อลดการจำกัดโควตานักศึกษามหาวิทยาลัยสำหรับแผนกที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประธานาธิบดียุน ที่ระบุว่า ข้อกำหนดเรื่องโควตา ทำให้สถาบันฝึกอบรมผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในด้านเซมิคอนดักเตอร์ได้จำนวนที่จำกัด และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้อย่างเพียงพอ  และรัฐบาลยังได้ให้คำมั่นที่จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อให้เป็นพื้นที่หล่อเลี้ยงบ่มเพาะบุคลากรให้มีขีดความสามารถที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน

ในส่วนของท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ ระบุว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีเงินอุดหนุนการศึกษาในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า แต่จำนวนประชากรวัยเรียน คือ ผู้มีอายุระหว่าง 6 – 17 ปี ลดลง 34 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างการสนับสนุนเด็กปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา กับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต

ชอย กี-ฮยอก หัวหน้าแผนกการเงินการศึกษาท้องถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสำนักงานการศึกษาท้องถิ่นที่มีหน้าที่จัดทำงบประมาณอุดหนุนการศึกษาในท้องถิ่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้มีการพูดคุยถึงแผนปฏิรูปกับหัวหน้าสำนักงานการศึกษาไว้คร่าวๆ แล้ว แม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ทางด้าน สภาผู้ว่าการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของสำนักงานการศึกษาระดับภูมิภาคทั่วประเทศเกาหลี คัดค้านแผนการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาใหม่ครั้งนี้ โดยให้เหตุผลโต้แย้งว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ควรร่างงบประมาณเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาแยกออกมา

แถลงการณ์ของสภาผู้ว่าการศึกษาแห่งชาติ ระบุว่า การจัดสรรงบประมาณใหม่ฉบับดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติเงินอุดหนุนการศึกษาท้องถิ่นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหางบประมาณสำหรับการศึกษาสำหรับระดับปฐมวัย ดังนั้น หน่วยงานด้านการเงินควรพิจารณาการตัดสินใจในเรื่องที่เร่งด่วนกว่าอย่างการยกระดับการศึกษาของเด็กเล็กที่กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่ในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับแถลงการณ์ของทางสหพันธ์ครูแห่งเกาหลีใต้ที่วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจดังกล่าว โดยระบุว่า การจัดสรรเงินอุดหนุนใหม่ไม่มีคำอธิบายว่า ทำไมงบประมาณเพื่อการศึกษาจึงลดลง ซึ่งจะนำไปสู่การละทิ้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาระดับปฐมวัย

“หากเรายังไม่สามารถรับรองสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กจากโรคติดเชื้อได้ นับประสาอะไรจึงจะทำให้การศึกษาเป็นรายบุคคลโดยมีเป้าหมายที่ความต้องการของแต่ละคน หรือรับประกันความสามารถทางวิชาการขั้นพื้นฐานในระดับหนึ่งเป็นสิ่งที่ไปสู่ความสำเร็จได้จริง” แถลงการณ์ระบุ

ที่มา : W3.6tr in early education funds to be reallocated for semiconductor training

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2