เวียดนามเตรียมสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาทุกระดับภายในปี 2025
โดย : Vietnam Plus
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

เวียดนามเตรียมสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาทุกระดับภายในปี 2025

กรมกิจการภายนอกและสิทธิมนุษยชน กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารแห่งเวียดนาม ร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนลงในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกแห่งภายในปี 2025 หวังใช้เป็นพื้นฐานในการตระหนักรู้สิทธิพลเมืองของชาวเวียดนามทุกคนทั่วประเทศ

Vietnam Plus เว็บไซต์ข่าวท้องถิ่นของทางการเวียดนาม รายงานว่า สถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ หรือ  Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) กำลังพัฒนาชุดเอกสารสี่ชุดเพื่อเป็นแนวทางให้ครูสามารถรวมเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้สามารถหลอมรวมสอดคล้องเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนในทุกระดับทั่วประเทศเวียดนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Tuong Duy Kien ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ง HCMA กล่าวว่า โรงเรียนหลายแห่งได้รวมเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมนอกหลักสูตรตั้งแต่ปี 2022 ตนเองได้เสนอให้ระบบการเมืองทั้งหมดจับมือกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้และการดำเนินการของผู้มีอำนาจในทุกระดับและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและแรงบันดาลใจในการศึกษาสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม เป้าหมายสำคัญก็เพื่อให้ชาวเวียดนามได้ตระหนักรู้ถึงสิทธิความสำคัญของพลเมือง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ 

Nguyen Thanh Lam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเวียดนาม กล่าวว่า โลกกำลังเผชิญกับสงคราม 3 ครั้งในเวลาเดียวกัน ได้แก่ สงครามทางทหาร สงครามเศรษฐกิจ และสงครามข้อมูลในโลกไซเบอร์ ดังนั้น การสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยเน้นเรื่องความเคารพ ให้เกียรติตนเองและผู้อื่น จึงจำเป็นต่อสังคมโลกในอนาคต โดยเฉพาะโลกในยุคสงครามข้อมูลข่าวสาร

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเวียดนาม ยังย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนและการศึกษาในการปลุกจิตสำนึกของประชาชนในการจัดการกับสงครามข้อมูลข่าวสาร

ที่มา : Vietnam striving to teach human rights at all-level educational institutes by 2025

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2