เวียดนามประกาศตรึงราคาค่าเทอมและข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
โดย : The Star
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

เวียดนามประกาศตรึงราคาค่าเทอมและข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนามประกาศมติที่ประชุมกับทางรัฐบาลซึ่งเห็นชอบให้ตรึงราคาค่าเทอม ค่าบริการทางการศึกษา ตลอดจนสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงสำหรับปีการศึกษา 2022-2023 โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองท่ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อที่ทำให้สินค้าและบริการในประเทศมีราคาแพงขึ้นหลายเท่าตัว

ฟาม งอก เทือง ( Phạm Ngọc Thưởng) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเวียดนาม กล่าวในระหว่างการประชุมว่าด้วยการจัดการราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญและจำเป็นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังที่เสนอแผนการจัดการราคาสำหรับบริการการศึกษาต่อรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการในการบรรลุเป้าหมายควบคุมเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ แถลงการณ์ของทางกระทรวงการคลังเวียดนามระบุว่า การปรับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้องได้รับการประเมินอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรวัดเงินเฟ้อ เพื่อให้แน่ใจว่ามีที่ว่างสำหรับการควบคุมเงินเฟ้อ เนื่องจากราคาน้ำมันคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงในเดือนสุดท้ายของปี ซึ่งจะกระทบต่อดัชนี CPI ดังนั้น การปรับราคาบริการการศึกษาจึงควรมีการคำนวนอย่างรอบคอบ

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติทั่วไปของเวียดนาม การเพิ่มขึ้นของราคาบริการการศึกษาอาจทำให้ CPI เฉลี่ยของเวียดนามเพิ่มขึ้น 0.55-1.05% ในปี 2022 และการเพิ่มขึ้นของค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2022-23 จะทำให้ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 1.5-2.8 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าเล่าเรียน ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเวียดนามกล่าวว่า ตามพระราชกฤษฎีกาที่ 81/2021/NDD-CP รัฐบาลจะกำหนดกรอบและเพดานของค่าเล่าเรียนสำหรับแต่ละท้องที่ และทางการจะตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มค่าเล่าเรียนเฉพาะสำหรับจะใช้ในแต่ละปีการศึกษาภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งหมายความอัตราค่าเล่าเรียนสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่าย 

โดยก่อนหน้านี้ เนื่องจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางกระทรวงฯ ได้เสนอและโน้มน้าวให้รัฐบาลเวียดนามตรึงราคาค่าบริการทางการศึกษาไว้ในระดับเดิมสำหรับปีการศึกษาปัจจุบันขึ้นระหว่างปี 2021-2022 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 เป็นต้นไป ทางการเวียดนามมีแผนงานในการเพิ่มค่าเล่าเรียนให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับในปัจจุบัน ภายใต้แผนงานนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนวัยเรียนของรัฐจะเพิ่มขึ้นประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ และค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 12.5 เปอร์เซ็นต์ 

สำหรับในส่วนนของราคาหนังสือ ทางกระทรวงการคลังเวียดนามระบุว่า ปัจจุบันราคาของหนังสือเรียนได้รับการจัดการตาม 1) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาและ 2) กฎหมายว่าด้วยราคา ซึ่งหนังสือเรียนอยู่ในรายการสินค้าที่มีการประกาศราคาและไม่อยู่ในรายการสินค้าที่รัฐกำหนดราคาและทำให้มีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2022-2023 กระทรวงการคลังได้เป็นประธานและประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเพื่อรับการประกาศราคาหนังสือเรียนและส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานเพื่อทบทวนและดำเนินมาตรการประหยัดต้นทุนเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและประกันสังคม และความมั่นคงปลอดภัย

นับตั้งแต่มีการประกาศออกมา ขณะนี้ ทาง ผู้จัดพิมพ์ได้ประกาศแผนการลดราคาหนังสือเรียนทั่วไป 5 – 15 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับหนังสือแต่ละเล่ม

ปัจจุบัน กระทรวงการคลังเวียดนามอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกับสาธารณะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยราคา การแก้ไขนี้ได้รวมหนังสือเรียนเข้าไปอยู่ในรายการสินค้าที่รัฐจัดการราคาและมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเวดัยนควบคุมราคาหนังสือเรียน ขณะที่ หนังสือเรียนด้านเทคนิคและวิชาชีพต้องมีราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิชาชีพด้านการศึกษาและการฝึกอบรม

สำหรับปีการศึกษา 2022-2023 กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเสนอเวียดนามยังจัดให้กรมและทบวงย่อยในสังคม ทั้ง ชคณะกรรมการประชาชนของจังหวัด เมือง และสถาบันการศึกษา สามารถพัฒนาอัตราค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม ตลอดจนมีการเตรียมแผนงานรับมือกับการขึ้นค่าเล่าเรียน ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนให้ราคามีเสถียรภาพและเป็นหลักประกันความปลอดภัยทางสังคม 

ที่มา : Vietnam education service fees will not rise in next school year

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2