องค์การอิสระเปิดโครงการเพิ่มทักษะเยาวชนไนจีเรีย
โดย : Charles Ogwo - Business Day
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

องค์การอิสระเปิดโครงการเพิ่มทักษะเยาวชนไนจีเรีย

The Special Foundation (TSF) องค์การอิสระไม่แสวงหาผลกำไรในไนจีเรียที่มุ่งทำงานขับเคลื่อนการศึกษาและภาวะผู้นำของวัยรุ่นและเยาวชนของไนจีเรียได้เปิดตัวโคงการยกระดับปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาสำหรับเด็กๆ จากชุมชนยากจนและด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเยาวชนไนจีเรีย นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ หลังจากที่ทางองค์กรเดินหน้าขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานนับสิบปี

รายงานระบุว่า TSFหรือที่รู้จักกันดี ในฐานะ Special Youth Leadership Foundation เป็นองค์กรที่มุ่งผลกระทบทางสังคม ด้วยการมุ่งการสร้างและพัฒนาผู้นำกลุ่มต่อไปของแอฟริกา โดยรับหน้าที่ในการขับเคลื่อน และจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาและสร้างสังคมการศึกษาที่มีคุณภาพภายในชุมชนที่ยากจน และด้อยโอกาส

Olusegun Obasanjo อดีตประธานาธิบดีไนจีเรีย กล่าวแสดงความเห็นระหว่างการขี้นกล่าวสุนทรพจน์ในพีธีเปิดตัวโครงการ ด้วยการยกย่องความคิดริเริ่มดังกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้านการศึกษาที่เรื้อรังมานานของไนจีเรีย

“แต่เดิม เหล่าวัยรุ่นและเยาวชนของไนจีเรีย ก็คือผู้มีบทบาทและสามารถยื่นมือเข้ามาแก้ปัญหาภายในของไนจีเรียได้อยู่แล้ว ซึ่งสิ่งที่ทางมูลนิธิจะทำก็คือการให้ความช่วยเหลือคนหนุ่มสาวผ่านการแสวงหาทักษะ การสร้างการจ้างงาน และการสร้างความมั่งคั่ง ตลอดจนมีส่วนสนับสนุนให้เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่ปัญหาของเพื่อนเยาวชนด้วยกันเอง ไปจนถึงปัญหาระดับชาติ”  Obasanjo ระบุ

ด้าน Seyi Akinwale ผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธิพิเศษได้กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำถึงแก่นแท้ของบทบาทของการศึกษาที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ และว่าถ้าต้องการเปลี่ยนคุณภาพของผู้นำ สิ่งที่ต้องทำก็คือการลงมือเปลี่ยนความคิดโดยรวมของประชาชน

The Special Foundation เป็นพื้นที่ชุมชนของบรรดาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในสาขาต่างๆ รุ่นใหม่ที่มารวมตัวกัน เพื่อนำความรู้และทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีมาร่วมขับเคลื่อนสังคมในประเด็นที่ไม่มีใครที่จะสามารถทรงอิทธิพลได้เท่ากับบรรดาคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ของไนจีเรีย

“เราได้ส่งเสริมผลประโยชน์ของสังคมควบคู่ไปกับการเดินหน้าให้การศึกษาแก่เด็กนอกโรงเรียนมากกว่า5,000 คนผ่านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดทำโครงการช่วยเหลือต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้สร้างชุมชนของผู้เชี่ยวชาญกว่า 170 สาขา อีกทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่รัฐบาลไนจีเรีย พยายามจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา 

นอกจากนี้ Akinwale ยังระบุว่าอีกว่า ทาง TSF กำลังสร้างอิทธิพลต่อคุณภาพความเป็นผู้นำในแอฟริกาโดยทำให้แน่ใจว่า เยาวชนไนจีเรียจำนวนมากสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ เนื่องจากเชื่อมั่นว่าความเป็นผู้นำของทุกประเทศคือภาพสะท้อนของประชาชน ช

ขณะที่ Chukwuma Nwanze เอกอัครราชทูตของมูลนิธิฯ กล่าวว่ามูลนิธิเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายามของชาวไนจีเรียที่เพื่อตระหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพในประเทศ

“ขณะนี้ นานาประเทศทั่วโลก ต่างเผชิญหน้ากับความท้าทายของการศึกษา ความยากจน และวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในระยะยาวและยั่งยืน ก็คือการทำให้เยาวชนตระหนักได้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ภายใต้การวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม” Nwanze กล่าว

ทั้งนี้ โปรแกรมของมูลนิธิได้รับการบูรณาการและรูปแบบการปรับปรุงโรงเรียนแบบองค์รวมที่ประกอบด้วยทุนการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความรู้ด้านดิจิทัล และการสร้างขีดความสามารถที่มุ่งยกระดับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

นอกจากนี้ ความยั่งยืนของโปรแกรมของมูลนิธิยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพความร่วมมือของผู้มีส่วนกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทุนสนับสนุนและพันธมิตรทางการเงิน มูลนิธิสามารถเข้าถึงและปรับปรุงชีวิตและยกระดับจิตใจของบรรดาผู้เยาว์ในไนจีเรียและชาวแอฟริกันรุ่นเยาว์

รายงานประเมินว่า การเปิดตัวมูลนิธิผู้นำเยาวชนพิเศษจะสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนนหลายหมื่นคนทั่วทวีปแปฟริกาภายในปี 2030

ที่มา : The Special Foundation launched to educate, upskill, Nigerian youth

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2