สิงคโปร์เปิดทางให้นักเรียนกลุ่มพิเศษทางการพูด-ได้ยิน ถอดหน้ากากได้
โดย : Jalelah Abu Baker - Channel News Asia
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

สิงคโปร์เปิดทางให้นักเรียนกลุ่มพิเศษทางการพูด-ได้ยิน ถอดหน้ากากได้

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เตรียมออกคำสั่งเปิดทางให้นักเรียนกลุ่มพิเศษที่ต้องได้รับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการด้านการได้ยินหรือการพูดสามารถถอดหน้าออกอนามัยออกระหว่างเข้าเรียนในบางวิชาที่โรงเรียนได้ ซึ่งรวมถึงวิชาภาษาและการอ่าน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมเป็นต้นไป 

เว็บไซต์ข่าวสถานีโทรทัศน์ แชนแนล นิวส์ เอเชีย ของสิงปโปร์ รายงานว่า การตัดสินใจของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการผ่อนคลายกฎระเบียบควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล 

ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้น ทางรัฐบาลจะใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการด้านพัฒนาการทางการได้ยินและทางพูดเป็นพิเศษ โดยครอบคลุมนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) โรงเรียนประถมสายหลัก และโรงเรียนการศึกษาพิเศษจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า

กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือ Early Childhood Development Agency  (ECDA) เปิดเผยว่า กฎที่ผ่อนคลายนี้ยังนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสายสามัญที่อยู่ในโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ โปรแกรมสนับสนุนภาษาแม่ และโปรแกรมแก้ไขการอ่าน

รายงานระบุว่า ศูนย์การแทรกแซงเพื่อการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลที่ดำเนินโครงการ Early Intervention for Children and Infants (EIPIC) ยังสามารถเลือกที่จะจัดให้มีการสอนแบบปิดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพัฒนาการด้านการได้ยินหรือคำพูดในระหว่างบทเรียนภาษาและการรู้หนังสือ

แถลงการณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระบุว่า การรับรู้และการออกเสียงของเสียงพูดเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาภาษาในช่วงเริ่มต้น ดังนั้น การถอดหน้ากากออกจึงเป็นทางเลือกที่จะเปิดทางให้เด็กนักเรียนที่ต้องการการสนับสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะในการฟังและพูดอันเป็นพื้นฐานสำคัญของพัฒนาการทางด้านภาษา ได้รับประโยชน์จากแนวทางการสอนแบบพหุประสาทสัมผัสด้วยภาพและการได้ยิน

การตัดสินใจของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ครั้งนี้ยังมีขึ้นหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง เพิ่งจะประกาศผ่อนปรนมาตรการจัดการความปลอดภัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขนาดกลุ่ม และการอนุญาตให้ประชาชนไม่ต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่กลางแจ้ง

ทางกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน ECDA ย้ำว่า การผ่อนปรนการจำกัดการสวมหน้ากากเป็น “การเคลื่อนไหวที่เป็นไปอย่างรอบคอบ” โดยคำนึงถึงความครอบคลุมของอัตราการฉีดวัคซีนสูงในหมู่นักการศึกษาและนักเรียน ตลอดจนความคิดเห็นจากผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนความต้องการการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้ดียิ่งขึ้น

“เราตั้งใจที่จะขยายการดำเนินการถอดหน้ากากอนามัยในระยะที่สองสำหรับครูทุกคนที่สอนภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กเล็กถึงระดับประถมศึกษา 1 และ 2”แถลงการณ์กระทรวงศีกษาธิการและสำนักงาน ECDA ระบุ ซึ่งการขยายดังกล่าวจะครอบคลุมโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด รวมถึงโรงเรียนระดับชาติ โรงเรียนมาดราซาห์ (โรงเรียนสำหรับชาวมุสลิม) และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โดยรายละเอียดทั้งหมดจะมีการเผยแพร่ตามมาในภายหลัง 

ขณะเดียวกัน ทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์กล่าวว่า มาตรการการจัดการที่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอื่นๆ รวมทั้งค่าเล่าเรียนและศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครูและนักเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดการความปลอดภัยที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมต่อไปและปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี รวมทั้งรักษาพื้นที่ส่วนกลางให้สะอาดโดยการเช็ดถูทำความสะอาดตามความจำเป็น

นอกจากนี้ ทางกระทรวงศีกษาธิการยังแนะนำให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เช่น ห้องเรียนที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศโดยเปิดพัดลมและเปิดหน้าต่างแทน หากเป็นไปได้

“กระทรวงศึกษาธิการและ ECDA จะติดตามสถานการณ์ COVID-19 ต่อไป และปรับมาตรการของเราเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนของเราให้ปลอดภัยหากจำเป็น” แถลงการณ์กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ระบุปิดท้าย 

ที่มา : Students with hearing or speech-related developmental needs can remove masks during some lessons

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า