โรงเรียนรัฐทั่วชิคาโกลงทุน 24 ล้านดอลลาร์ต่อยอดโครงการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน

โรงเรียนรัฐทั่วชิคาโกลงทุน 24 ล้านดอลลาร์ต่อยอดโครงการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน

 

รัฐบาลท้องถิ่นในชิคาโก สหรัฐฯ ทุ่มเงิน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลงทุนต่อยอดในโครงการ Student Trauma And Mental Health Programs เพื่อฟื้นฟูเยียวยาบาดแผลทางจิตใจและดูแลสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนในโรงเรียนรัฐทุกแห่ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการช่วยให้เด็กสามารถกลับมาเรียนหนังสือ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมหลังจากต้องเผชิญความทุกข์ยากในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด -19

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า โรงเรียนรัฐในชิคาโก (Chicago Public Schools : CPS) วางแผนที่จะใช้จ่ายเงินดังกล่าวในช่วง 3 ปีนับจากนี้ เพื่อขยายทีมเจ้าหน้าที่ของโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนรัฐเพิ่มขึ้นจาก 200 แห่งมาอยู่ที่เกือบ 500 แห่ง โดยจำนวนนี้เป็นโรงเรียนที่ยื่นความจำนงขอความช่วยเหลือด้านการเยียวยาจิตใจของเด็กนักเรียน โดยทางรัฐจะทำงานให้ความช่วยเหลือโดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายของชุมชนในแต่ละพื้นที่

North-Grand High School หนึ่งในโรงเรียนในเขต Hermosa ในชิคาโก ได้จัดตั้งทีมที่ปรึกษา ผู้จัดการ และนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อทำงานร่วมกับทีมพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่ในการให้การดูแลนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียน มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือมีปัญหาครอบครัว โดยเฉพาะ

โดยนอกจากให้การดูแลเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ เพื่อหวังปรับพฤติกรรมของเด็กให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถที่จำเป็นในอนาคตแล้ว ยังเป็นการฝึกเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในการรับมือกับนักเรียนที่มีปัญหาและมีบาดแผลทางจิตใจ

สำหรับการประกาศแผนสุขภาพจิตมูลค่า 24 ล้านดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ ถือเป็นการเริ่มต้นแผนใช้จ่ายเงินจำนวน 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ทางการได้รับจากกองทุนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางที่กำลังจะมาถึง โดยหนึ่งในศูนย์กลางของงานนั้นเป็นการมุ่งสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนในชิคาโกเป็นหลัก รวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและนักกาศึกษาในโรงเรียนแทนที่จะมัวแต่จัดสรรหาคนทำงานใหม่

รายงานระบุว่า แต่เดิม รัฐบาลชิคาโกมีโครงการดำเนินการดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว ทว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้จำเป็นต้องเร่งการดำเนินการทุกอย่างให้เร็วขึ้น และต้องการให้ทุกโรงเรียนสามารถประสานงานการสนับสนุนด้านสุขภาพสำหรับนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การใช้บุคคลที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนและเป็นคนที่นักเรียนรู้จักและไว้วางใจอยู่แล้วจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ทั้งนี้ ก่อนเกิดการระบาด นักเรียนหลายคนในโรงเรียนรัฐของชิคาโกต้องรับมือกับปัญหามากมาย ไล่เรียงตั้งแต่ ความกดดันในการใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นไปจนถึงความรุนแรงบนท้องถนน และวิกฤตการยึดทรัพย์สินที่ทำลายชุมชนหลายแห่งในชิคาโก และปัญหาดังกล่าวก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะวิกฤติไวรัสโควิด-19 ระบาด โดยเฉพาะในหมู่ชาวอเมริกันผิวสีและชาวละตินอเมริกา ซึ่งทำให้นักเรียนในกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับความวิตกกังวล ความเศร้าโศก และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ นักเรียนหลายพันคนต้องออกจากโรงเรียน

หลายปีที่ผ่านมา ทาง CPS ได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนนักเรียนในการแก้ไขปัญหาข้างต้น ตั้งแต่การสร้างสำนักงานการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ในปี 2013 ไปจนถึงการขยายโครงการฟื้นฟูตามกระบวนการยุติธรรม และโปรแกรมโรงเรียนภาคฤดูร้อนฟรี ขณะที่ในปี 2019 ทางเขตการศึกษาและสหภาพครูได้บรรลุข้อตกลงในการจัดหาพยาบาลประจำโรงเรียนและนักสังคมสงเคราะห์หนึ่งคนให้กับทุกโรงเรียนภายในปี 2023

รายงานระบุว่า โรงเรียนบางแห่งที่มีการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตของนักเรียนได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ยกตัวอย่างเช่นที่ Brooks College Prep ใน Far South Side ของชิคาโกมีนักเรียนเกือบ 1,000 คนและที่ปรึกษา 4 คนที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ แม้จะมีอัตราส่วนของที่ปรึกษา 1 คนต่อนักเรียน 250 คน แต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็พึงพอใจที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยไม่ต้องไปแบ่งใช้ร่วมกับวิทยาเขตอื่น พร้อมเรียกร้องให้มีจำนวนที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น เพราะที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

สำหรับในส่วนของโครงการที่กำลังดำเนินการจัดทำนี้ รัฐบาลชิคาโกระบุว่า นักเรียนไม่จำเป็นต้องรอคิวเพื่อขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอีกต่อไป โดยครูหรืออาจารย์จากฝ่ายปกครองที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมสนับสนุนด้านพฤติกรรมของโรงเรียนจะเป็นฝ่ายติดต่อไปยังเด็กนักเรียน หากสังเกตเห็นว่านักเรียนไม่ได้เข้าชั้นเรียนหรือแสดงตนที่โรงเรียน ขณะเดียวกัน ทางทีมจะประสานเชื่อมโยงครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนกับชุมชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนเพิ่มเติมนอกห้องเรียนได้

โครงการดังกล่าวมีต้นแบบมาจาก “ทีมดูแล”  หรือ “care teams” ซึ่งริเริ่มโดย  Liz Dozier ผู้ก่อตั้ง  Chicago Beyond องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและเข้าไปลงทุนในการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนหนุ่มสาวในชิคาโก ซึ่งรวมถึงการรณรงค์เรียกร้องเพื่อยุติความรุนแรงในผู้เยาว์ 

Dozier กล่าวว่า การได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการให้ความใส่ใจกับนักเรียนทีกำลังประสบปัญหาครอบครัวจนต้องขาดเรียน ทำให้สามารถสร้างเครือข่ายสนับสนุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนหลายคนจากปัญหาต่างๆ มากมายตั้งแต่ความรุนแรงในพื้นที่ไปจนถึงความยากจน 

คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล ได้เห็นเด็กคนหนึ่งไปโรงเรียนและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเต็มที่ Dozier กล่าว

 

ที่มา : Chicago Public Schools To Invest $24 Million In Student Trauma And Mental Health Programs

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2