ถุงปันยิ้ม นำการเรียนรู้ไปให้ถึงเด็กๆ ในทุกสถานการณ์

ถุงปันยิ้ม นำการเรียนรู้ไปให้ถึงเด็กๆ ในทุกสถานการณ์

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ จับมือ กสศ. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มอบถุงปันยิ้มให้เด็กในพื้นที่ชุมชนและไซต์งานก่อสร้าง  

“เด็ก ๆ ตื่นเต้นกันใหญ่ ชอบหนังสือนิทานมาก เพราะหลายเดือนนี้เขาไม่ได้จับหนังสือเลย แล้วเขาดีใจที่ได้สมุดภาพ อุปกรณ์การเรียน ได้ขนม ได้ระบายสี นี่คือสิ่งที่มาถูกที่ถูกเวลามากๆ โรงเรียนปิดรอบนี้กินเวลายาวนาน เด็กบางกลุ่มเขาต้องอยู่ในพื้นที่และทรัพยากรชีวิตอันจำกัด ถุงการเรียนรู้ที่เรามอบให้จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยเสริมทักษะหรือสร้างกระบวนการเรียนรู้ แต่ยังช่วยให้เด็กผ่อนคลายจากความเครียดกังวลที่กดทับอยู่ เป็นที่ให้เขาได้ระบายความรู้สึกภายใน ได้อ่าน ได้เขียน ได้เล่นตามช่วงวัยของเขา”

‘ครูจิ๋ว’ ทองพูล บัวศรี จากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน กล่าวถึงความสำคัญของ ‘ถุงปันยิ้ม’ ที่จัดทำโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมบอกเล่าถึงความกระตือรือร้นสนอกสนใจของน้องๆ ในวันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและถุงปันยิ้มที่ชุมชนโรงหมูและศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย

ขณะที่สถานการณ์ของกลุ่มเด็กเปราะบาง ทั้งเด็กเร่ร่อน เด็กในชุมชน และเด็กในไซต์งานก่อสร้าง ครูจิ๋วอธิบายว่านับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกันยายน ยอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นตามลำดับ ส่งผลให้มีเด็กติดเชื้อและกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก

“ผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19 กระเทือนไปถึงเด็ก ๆ โดยตรง เพราะเมื่อผู้ปกครองต้องหยุดงานขาดรายได้ ปัญหาปากท้องจึงตามมา นอกจากนี้ยังมีเรื่องของภาวะความเครียดสะสมของผู้ปกครอง ที่บางครั้งอาจนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว หรือกับตัวเด็กเองที่ต้องซึมซับความทุกข์กังวลของพ่อแม่ โดยที่เขาไม่มีทางให้ระบายออก

“ในชุมชนหรือในแหล่งงานก่อสร้าง หลายครอบครัวต้องอยู่อย่างแออัดตลอด 24 ชั่วโมง ในห้องขนาดไม่กี่ตารางเมตร แน่นอนที่สุดว่าการต้องกักตัวในพื้นที่แคบ ๆ เป็นระยะเวลานาน ห่างโรงเรียน ห่างสังคม ขาดปฏิสัมพันธ์ตามธรรมชาติ พัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กจะถดถอยลง

“เรื่องที่เราและกสศ.มองเห็นตรงกัน และเร่งดำเนินงานในหลายพื้นที่คือ เข้าไปช่วยดูแลเขาเรื่องปากท้อง อย่างน้อยต้องมีถุงยังชีพให้เด็กและครอบครัวได้มีกินไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น สองคือ ชุดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยหนังสือ อุปกรณ์การเรียน สมุดภาพ สี ขนม ซึ่งเรามองว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กไม่หยุดพัฒนาการเรียนรู้ เป็นพื้นที่และเวลาของความสนุกสานเล็ก ๆ น้อย ๆ กับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่อาจจะช่วยทำให้เขายิ้มออกมาได้บ้าง หลังจากต้องอยู่ในสถานการณ์วิกฤตมานาน”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2