สิงคโปร์คลายมาตรการคุมเข้มโควิด-19 เพิ่มความเชื่อมั่นเปิดโรงเรียน
โดย : Ang Hwee Min - Channel News Asia
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

สิงคโปร์คลายมาตรการคุมเข้มโควิด-19 เพิ่มความเชื่อมั่นเปิดโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ประกาศผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มเพื่อสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งรวมถึง การยกเลิกการจำกัดการรวมกลุ่ม และการเว้นระยะห่างทางสังคม ภายในโรงเรียนและสถาบันการเรียนรู้ระดับสูง หรือ Institutes of Higher Learning (IHLs) โดยให้มีผลเร่ิมบังคับใช้ทันที โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับครู ผู้ปกครองและนักเรียน หลังมีรายงานว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสิงคโปร์เริ่มคลี่คลายไปในทางบวก

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ระบุชัดว่า ได้ยกเลิกการจำกัดขนาดกลุ่มและข้อกำหนดการเว้นระยะห่างทางความสังคมเพื่อความปลอดภัย ภายในโรงเรียนและสถาบนการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา โดยครอบคลุมตั้งแต่ถึงช่วงเวลาปิดภาคการศึกษาด้วย 

ความเคลื่อนไหวของทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ครั้งนี้ มีขึ้นในขณะที่ทางรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า-ออกประเทศ (SafeEntry) ตลอดจนมาตรการติดตามและกักตัว (TraceTogether) ที่ไม่จำเป็นต้องใช้กับนักเดินทางทุกคนอีกต่อไป รวมถึงการยกเลิกข้อจำกัดในเรื่องของการรวมกลุ่ม เปิดทางให้ประชาชนสามารถจัดงานเลี้ยง งานประชุม หรืองานสังสรรค์ต่างๆ ได้ตามปกติ 

ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังได้ผ่อนคลายเรื่องมาตรการการจำกัดสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจนครบโดสว่าให้สามารถเข้าร่วมงานกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะบางส่วนได้แล้ว ยกเว้นพื้นที่ในร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานบันเทิงยามค่ำคืน และงานกิจกรรมที่มีผู้คนมากกว่า 500 คนขึ้นไป

นอกจากนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ระบุว่า แม้จะผ่อนคลายมาตรการบางส่วนเพื่อทำการเรียนที่โรงเรียนสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ข้อกำหนดบางประการ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยภายในพื้นที่อาคารและห้องเรียนยังจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป ยกเว้นในช่วงที่ต้องทำกิจกรรมบางอย่างที่ไม่อาจสวมใส่หน้ากากอนามัยได้ เช่น การรับประทานอาหาร การดื่มเครื่องดื่ม การเล่นกีฬา และการแสดงสดบนเวที 

ยิ่งไปกว่านั้น เหล่านักเรียนยังได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของทางโรงเรียน  เช่น กิจกรรมร่วมหลักสูตร งานกีฬาสีระหว่างโรงเรียน และเทศกาลเยาวชนสิงคโปร์โดยไม่จำเป็นต้องแสดงสถานะการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด

สำหรับในกิจกรรมการแข่งขันระหว่างการแข่งขันกีฬาสีระหว่างโรงเรียนสิงคโปร์ทั่วประเทศ โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งทีมกองเชียร์เข้าร่วมให้กำลังใจทีมนักกีฬาโรงเรียนได้เฉพาะในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ที่สนามแข่งเท่านั้น เพื่อลดความแออัด และสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของสนามแข่งขัน

กระนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะมีการผ่อนคลายกฎเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งหมายรวมถึงการเปิดให้สมาชิกในครอบครัวของเด็กนักเรียนและผู้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้ต่อไป 

สถานีโทรทัศน์แชนแนล นิวส์ เอเชีย สื่อท้องถิ่นของสิงคโปร์รายงานว่า มาตรการด้านการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับวัคซีน ที่กำหนดให้ต้องมีการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนในการเข้าร่วมกิจกรรรมกับทางโรงเรียนจะเป็นทางเลือกแทนการบังคับให้ต้องแสดง

ขณะที่กิจกรรมอย่างการออกค่าย หรือทัศนศึกษาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนของรัฐบาลสิงคโปร์ (Outward Bound Singapore Challenge Programme และ Outdoor Adventure Learning) ทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังพิจารณายกเลิก และคาดว่าจะสามารถกลับมาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

ยิ่งไปว่านั้น ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องรายงานตัวเกี่ยวกับสถานะปลอดภัยจากการติดเชื้อผ่านแอปพลิเคชั่น  TraceTogether ทุกวันอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ก็แนะนำให้ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนยังคงเก็บแอปพลิเคชั่นไว้ในสมาร์ทโฟนของตนเองต่อไป เพือให้ทางโรงเรียนสามารถติดตามนักเรียนและครู รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวกในกรณีที่มีเหตุให้จำเป็นต้องติดต่อและติดตาม 

ที่มา : Group size limits, safe distancing requirements lifted in schools as COVID-19 measures eased: MOE

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2