ไต้หวันพบสัญญาณเตือนเด็กยากจนเพิ่มขึ้น
โดย : Liam Gibson - Taiwan News
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

ไต้หวันพบสัญญาณเตือนเด็กยากจนเพิ่มขึ้น

องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งในไต้หวันออกโรงเตือนหลังพบสัญญาณบ่งชี้ว่า จำนวนเด็กยากจนในไต้หวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูง อันเป็นผลพวงจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้บริการด้านสวัสดิการและสังคมต่างๆ ของรัฐบาลไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่

คำเตือนดังกล่าวมีขึ้น พร้อมๆ กับการเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งบนเกาะไต้หวัน ซึ่งจัดทำโดย World Vision องค์กรการกุศลชั้นนำ ที่พบว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในไต้หวันกำลังขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่จำนวนเด็กวัยเรียนในไต้หวันที่ต้องการความช่วยเหลือและแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

World Vision รายงานว่า 80% ของเด็กวัยเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรในไต้หวันไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะซื้อหนังสือเรียน และ 3 ใน 4 ของเด็กทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีเงินเพียงพอที่จะชำระค่าเทอม โดยแนวโน้มที่เด็กนักเรียนไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าเล่าเรียนต่างพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-19

ขณะที่รายงานของรัฐบาลไต้หวันยอมรับว่า การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการบริการเป็นอย่างมาก ทำให้แรงงานส่วนใหญ่ในไต้หวันตกอยู่ในสภาวะว่างงานชั่วคราว กระทบต่อรายได้ และส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายค่าเล่าเรียนของบุตรหลานในครอบครัว

ขณะเดียวกัน เด็กไต้หวันอีกส่วนหนึ่งในการดูแลของ World Vision ยังประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร โดยในช่วงปิดเทอมฤดูหนาวที่ผ่านมา มีเด็กถึง 13.1% ที่ไม่มีอาหารรับประทานครบ 3 มื้อ ขณะที่ 16.8% ถูกทิ้งให้ต้องรับผิดชอบหาอาหารหรือทำอาหารด้วยตนเอง และ 1 ใน 5 ของเด็กในความดูแลขององค์กร แม้จะได้รับประทานอาหาร แต่อาหารที่รับประทานเข้าไปกลับเป็นอาหารโภชนาการต่ำ ไม่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก

World Vision กล่าวว่า ครอบครัวในไต้หวันจำนวนมากประสบปัญหาทางการเงินจนเข้าข่ายระดับความยากจนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะวิกฤตโควิด-19 ระบาด โดยในจำนวนนี้ มี 8,500 ครัวเรือน หรือราว 3 ใน 4 ของจำนวนครอบครัวในความดูแลขององค์กรที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งของและเงินทุนโดยด่วนที่สุด 

รายงานความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเด็กหญิงระดับประถมรายหนึ่งในเมืองหนานโถว (Nantou) ผู้อาศัยอยู่ในกระท่อมโกโรโกโสขนาดเล็กได้รับความสนใจจากสื่อและเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น โดยพ่อแม่ของเด็กหญิงต้องหาเลี้ยงลูกๆ 5 คน และไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในด้านสวัสดิการของรัฐบาลไต้หวันได้ เนื่องจากปัญหาซับซ้อนในเชิงโครงสร้างของราชการและปัญหาการลงทะเบียนที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ World Vision มีแผนที่จะเปิดตัวแคมเปญ “Red Envelope of Love” หรืออั่งเปาแห่งรัก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ หรือวันตรุษจีน เพื่อระดมเงินช่วยเหลือพิเศษ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่ยังคงมีอยู่ในไต้หวัน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนว่าไต้หวันยังคงมีปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำ

ที่มา : World Vision sounds alarm on rising child poverty in Taiwan

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2