ควิเบกเผยแผนสนับสนุนเยาวชน 300 ล้านดอลลาร์
โดย : Staff•The Canadian Press
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

ควิเบกเผยแผนสนับสนุนเยาวชน 300 ล้านดอลลาร์

รัฐบาลควิเบกเผยแผนปฏิบัติการสนับสนุนทุนโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โครงการฝึกงาน โครงการด้านสุขภาพจิต โครงการเพื่อการเป็นพลเมืองของประเทศ โครงการนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม และโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์การใช้ภาษาฝรั่งเศส รวมมูลค่าสูงถึง 300 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ราว 7,567 ล้านบาท)

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีควิเบก ฟร็องซัวส์ เลอโกลต์ (François Legault) กล่าวถึงแผนปฏิบัติการช่วยเหลือเยาวชนควิเบกให้สามารถปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเป้าไปที่คนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 15 – 29 ปี  

แผนดังกล่าวจะประกอบด้วย 130 มาตรการ รวมถึงการสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการ การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพของเด็กและเยาวชน ตลอดจนการดูแลสุขภาพจิต ส่วนการเรียนรู้เรื่องความเป็นพลเรือนนั้น จะฝึกเยาวชนให้สามารถรับมือกับความรุนแรงบนโลกไซเบอร์ด้วย

อย่างไรก็ตาม ได้มีการหยิบยกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเสริม เพราะตระหนักว่าสิ่งนี้เป็นวาระระดับโลกที่เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ต้องให้ความสำคัญควบคู่ไปกับแนวคิดและมุมมองด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของควิเบก เช่น การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันของเด็กและหนุ่มสาวรุ่นใหม่

ขยายความด้านสิ่งแวดล้อม รัฐบาลควิเบกเห็นว่า แต่ละโรงเรียนต้องร่วมมือกับหน่วยงานด้านสวนสาธารณะในพื้นที่ เพื่อนำนักเรียนออกไปสัมผัสธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนเหล่านี้สามารถคิดค้นและนำเสนอโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน เช่น การทำสวนและการทำสวนผักลอยฟ้า (ปลูกผักบนหลังคา) เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้นำควิเบกระบุว่า เหตุการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านจิตใจ ซึ่งต้องยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีทางออกเร่งด่วน เพราะตอนนี้สิ่งที่รัฐประสบอยู่คือการขาดตัวแปรแก้ปัญหา

“เราไม่ได้ขาดเงินทุน เงินมีอยู่ตรงนั้นแล้ว ตำแหน่งงานมีรออยู่แล้ว แต่ความท้าทายที่สุดคือ การหาคนที่เหมาะสมและพร้อมทำงาน อย่างเร่งด่วนสุดคือ กลุ่มนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาบำบัด ซึ่งไม่สามารถฝึกฝนให้เชี่ยวชาญได้เพียงชั่วข้ามคืน”

ทั้งหมดทั้งมวล แผนปฏิบัติการดังกล่าวนี้จะได้รับประเมินอีกครั้งจากเยาวชนทั่วควิเบกกว่า 500,000 คน เพื่อปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา : Quebec’s $300 million youth action plan includes greener schools, mental health support

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2