ฟินแลนด์ปรับหลักสูตรภาคบังคับ ขยายเวลาเรียนเพิ่มอีก 3 ปี
โดย : Yle, STT
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

ฟินแลนด์ปรับหลักสูตรภาคบังคับ ขยายเวลาเรียนเพิ่มอีก 3 ปี

รัฐบาลฟินแลนด์ปรับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ โดยมุ่งขยายระยะเวลาในการเรียนของเด็กให้เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่บังคับให้เด็กต้องเรียนหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับภายในอายุ 16 ปี เปลี่ยนเป็นให้เรียนจบก่อนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้เด็กมีเวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษาปัจจุบัน คือตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป

รัฐบาลฟินแลนด์ปรับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ โดยมุ่งขยายระยะเวลาในการเรียนของเด็กให้เพิ่มขึ้น จากเดิมที่บังคับให้เด็กต้องเรียนหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับภายในอายุ 16 ปี เปลี่ยนแปลงโดยขยายให้เรียนจบก่อนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้เด็กมีเวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นโยบายนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษาปัจจุบัน คือตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 เป็นต้นไป 

รายงานระบุว่า กฎข้อบังคับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Pre-school Pilot ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาปรับตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านระดับชั้น คือระหว่างอนุบาลไปประถม และระดับประถมไปมัธยม

นอกจากนี้ ภายใต้โครงการดังกล่าว โรงเรียนระดับมัธยมจะต้องเป็นผู้จัดหาหนังสือและสื่อการสอนให้กับเด็กนักเรียนอย่างครบครัน ทำให้การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการเรียนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่างแท้จริง โดยแต่เดิมบรรดาครอบครัวของเด็กจะต้องควักเงินหลายร้อยยูโรไปกับค่าหนังสือตามหลักสูตร 

ขณะเดียวกัน ทางกระทรวงศึกษาธิการฟินแลนด์ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า การกำกับดูแลแนะแนวนักเรียน รวมถึง สวัสดิการของนักเรียนจะได้รับการปรับปรุงพัฒนาแก้ไข ควบคู่ไปกับการยกระดับศักยภาพคุณภาพของโรงเรียนในการทำการเรียนการสอนให้กับทุกคน เพื่อจะได้มีทักษะสมบูรณ์พร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฟินแลนด์ในขณะนั้น ได้ประกาศมอบงบ 68 ล้านยูโรเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในฟินแลนด์ 

ยิ่งไปกว่านั้น โครงการ Pre-school Pilot ยังมีการออกฎบังคับให้เขตเทศบาลแต่ละแห่งต้องเป็นผู้จัดสรรให้ประชากรวัยเรียนทุกคนต้องมีสถานที่เล่าเรียนของตนเอง 

ข้อบังคับข้างต้นมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ทางคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติฟินแลนด์ได้รับรายงานว่า ยังมีนักเรียนวัยรุ่นมากกว่า 1,000 คนที่เรียนจบระดับประถมศึกษาเรียบร้อยดีแล้ว แต่ยังไม่สามารถหาสถานที่เรียนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้  

อย่างไรก็ตาม สื่อท้องถิ่นฟินแลนด์รายงานว่า รายละเอียดของโครงการน่าจะมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ 

โครงการการศึกษานำร่องก่อนวัยเรียน (Pre-school education pilot)

สำหรับโครงการการศึกษานำร่องก่อนวัยเรียนที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ถือเป็นโครงการทดลองโดยเพิ่มระยะเวลาก่อนวัยเรียน (pre-school) 2 ปี ให้กับเด็กนักเรียน 

โดยมีการประมาณการณ์ว่าจะมีเด็กน้อยในฟินแลนด์ที่เกิดระหว่างปี 2016-2017 ราว 10,000 คน เข้าร่วมโครงการนำร่องในครั้งนี้ ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการก็คือการกระตุ้นความเสมอภาคทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพและสร้างความต่อเนื่องในการศึกษาก่อนที่เด็ก ๆ จะเริ่มต้นชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา   

รายงานระบุว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการฟินแลนด์วางแผนที่จะดำเนินการทดสอบโครงการนำร่องดังกล่าวจนถึงเดือนพฤษภาคมปี 2024 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการฟินแลนด์ได้ใช้ระบบสุ่มในการคัดเลือกเขตเทศบาลให้เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ ทำให้มีจำนวนเขตเทศบาลที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 102 แห่ง คิดเป็น 1 ใน 3 ของเขตเทศบาลที่มีทั้งหมด

ที่มา : August brings schooling changes: Extended compulsory education, pre-school pilot programme

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2