ออนตาริโอเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่นักเรียนพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล
โดย : Ontario Newsroom
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

ออนตาริโอเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่นักเรียนพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

รัฐบาลท้องถิ่นออนตาริโอในแคนาดาประกาศจัดสรรงบลงทุนมูลค่า 73 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อใช้ในการฝึกอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมทางคลินิกและการพัฒนาอาชีพ รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์และสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล (Personal Support Worker : PSW) รวมกว่า 16,000 คน ภายในช่วง 3 ปีข้างหน้า ทำให้นักเรียนเหล่านี้มีทักษะและความเชี่ยวชำนาญการในงานปฏิบัตินอกเหนือไปจากความรู้ทางทฤษฎีที่อัดแน่นตามพื้นฐานของหลักสูตร ตอบโจทย์แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร

แถลงการณ์ระบุว่า งบประมาณที่จัดสรรนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นทุนการศึกษา และอีกส่วนหนึ่งคือเงินในการพัฒนาหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับโครงการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 3 ปีนับจากนี้ เพื่อฝึกอบรมและจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับนักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยในระยะยาว ภายใต้ชื่อโครงการว่า Preceptor Resource and Education Program for Long-Term Care หรือ โครงการทรัพยากรและการศึกษาเพื่อการดูแลระยะยาว

ทั้งนี้ รัฐบาทท้องถิ่นเชื่อมั่นว่า โครงการทรัพยากรและการศึกษาเพื่อการดูแลระยะยาว จะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพภายในการดูแลระยะยาว และทำให้มั่นใจได้ว่า PSW และนักศึกษาพยาบาลจะได้รับประสบการณ์ตรงที่สำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้น

พอล คาลันดรา (Paul Calandra) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพื่อการดูแลระยะยาวกล่าวว่าทาง รัฐบาลมีแผนที่จะแก้ไขแนทางเงื่อนไขการดูแลระยะยาวและส่วนสำคัญของแผนนั้นคือการปรับปรุงบุคลากรและการดูแล

“โครงการนี้จะสนับสนุนการฝึกปฏิบัติทางคลินิกสำหรับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล และนักศึกษาพยาบาลหลายพันคนทั่วออนตาริโอเพื่อให้พวกเขาสามารถส่งมอบการดูแลที่มีคุณภาพตามความต้องการตามที่สมควรได้รับ”

ในมุมมองความเห็นของ คาลันดรา หน้าที่ความรับผิดชอบทางคลีนิกของนักศึกษาพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรการศึกษา ซึ่งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะมอบประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่สำคัญให้กับนักเรียนภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ดูแลระยะยาวที่มีอยู่

นอกจากนี้ ประสบการณ์การบวกที่ได้รับจะเป็นอีกหนึ่งช่องทสงสนับสนุนการจัดหางาน โดยมีนักศึกษาจำนวนมากสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งตรงกับที่ได้เรียนมา ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการช่วยจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลระยะยาวทำให้สามารถรักษาบุคลากรไว้ในตลาดวิชาชีพที่ต้องการการศึกษาและทักษะความเชี่ยวชำนาญการโดยเฉพาะ รวมถึงการสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับการพัฒนาและการเติบโตในสายงานอาชีพต่อไป

ขณะเดียวกัน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทาง ศูนย์ออนตาริโอเพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการดูแลพยาบาลในระยะยาว หรือ Ontario Centers for Learning, Research and Innovation in Long-Term Care Ontario CLRI) ซึ่งจะเป็นองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสำหรับสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมครั้งนี้ จะ:

– พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางคลินิกที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้เรียนและผู้สอนโดยเฉพาะ

– จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล เข้ารับการฝึกอบรม ทำให้นักเรียนเหล่านี้สามารถเรียนรู้และฝึกอบรมได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้บุคลากรที่สามารถเข้าทำงานได้ทันที

– ร่วมมือกับคณะกรรมการโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานที่ที่ต้องการเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อการดูแลในระยะยาว เช่น บ้านพักคนชราเพื่อเพิ่มจำนวนตำแหน่งงานที่มีอยู่ในระยะยาว

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลออนตาริโอในการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร และเป็นหลักประกันต่อการสร้างสวัสดิการที่ตอบโจทย์ประชาชนที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ดอกเตอร์ ทีน่า มาห์ (Tina Mah, PhD) กรรมการบริหารและหัวหน้าผู้บริหารของศูนย์ Ontario CLRI แห่งสถาบันวิจัยทางเวชศาสตร์เพื่อผู้สูงวัย  Schlegel-UW Research Institute for Aging กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนจะสามารถประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ รวมถึงการเป็นพยาบาลที่ดี

“โครงการนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนให้นักเรียนได้รับทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นมากในการทำงานกับผู้สูงอายุ แต่ยังสนับสนุนให้พวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการประกอบอาชีพที่มีความหมายในภาคการดูแลระยะยาว”

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา รัฐบาลมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลกากรผู้เชี่ยวชาญในการทำหน้าที่ดูแลแบบระยะยาว เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุของออนแทรีโอจะได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพตามต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนพยาบาลและนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล สมควรได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับแผนดังกล่าวสร้างขึ้นบนแนวทางหลัก 3 ประการคือ  1) การจัดหาพนักงานและการดูแล 2) ความรับผิดชอบ การปฏิบัติการและความโปร่งใส และ3) จัดหาหรือจัดสร้างบ้านที่ทันสมัย ​​ปลอดภัย สะดวกสบายสำหรับผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ การเดินหน้าจัดทำโครงการดังกล่าว ยังสนับสนุน แผนการจัดหาพนักงานดูแลระยะยาวของรัฐบาล ซึ่งเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2563 และกำหนดการดำเนินการที่จะให้ความรู้ ฝึกอบรม และช่วยรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพใหม่หลายหมื่นคนผ่านความร่วมมือกับหุ้นส่วนแรงงานในระยะยาว บ้านพักคนชรา และผู้ให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อให้บ้านพักสามารถให้การดูแลตามมาตฐานโดยเฉลี่ยที่ 4 ชั่วโมงต่อวันแก่ผู้อยู่อาศัยสูงสัยได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ที่มา : Ontario Launches Program to Increase Hands-On Training Opportunities for More PSWs and Nurses

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2