นิวซีแลนด์แชร์วิชาด้านอาชีวะ ขึ้นระบบออนไลน์ให้นักเรียนทั่วโลก
โดย : The PIE News team
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

นิวซีแลนด์แชร์วิชาด้านอาชีวะ ขึ้นระบบออนไลน์ให้นักเรียนทั่วโลก

Te Pūkenga ผู้ให้บริการระดับอุดมศึกษา ประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาของนิวซีแลนด์ หรือ Education New Zealand (ENZ) ในการจัดทำโครงการนำร่องการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเข้าถึงนักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วโลก 

โดยโครงการนำร่องดังกล่าวจะกินระยะเวลา 12 ปี ผ่านแพลตฟอร์ม FutureLearn และมีเป้าหมายเพื่อสาธิตตัวอย่างของหลักสูตรจากผู้ให้บริการในประเทศภายใต้ร่มแบรนด์ Think New

ทั้งนี้ Te Pūkenga ประกอบด้วยสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค 16 แห่งในนิวซีแลนด์ เมื่อจัดตั้งระบบอย่างเสร็จสมบูรณ์จะเป็นผู้ให้บริการระดับอุดมศึกษารายใหญ่อันดับที่ 35 ของโลก

แองเกลา บีตัน (Angela Beaton) รองประธานบริหารฝ่ายจัดส่งและวิชาการของ Te Pūkenga กล่าวว่า การร่วมมือกับแพลตฟอร์ม FutureLearn ที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้มากกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก จะเป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่าย Te Pūkenga ได้อยู่เคียงข้างสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอื่นๆ และเข้าถึงผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

รายงานระบุว่า แพลตฟอร์ม FutureLearn มีหลักสูตรหลากหลายจากผู้ให้บริการในนิวซีแลนด์ รวมถึงหลักสูตรที่ทาง Te Pūkenga ได้จัดทำร่วมกับบริษัทในเครือ Wintec และ NMIT

สำหรับตัวอย่างหลักสูตรวิชาต่างๆ ของ NMIT  ประกอบด้วย ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมไวน์ของนิวซีแลนด์ และภาษาอังกฤษเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและความยั่งยืน ขณะที่ตัวอย่างของ Wintec เช่น การคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและขยายกำลังคน: วิธีสอนผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ (Design Thinking for Sustainable Development and Grow Your Workforce: How to Teach Adult Learners)

“โครงการนำร่องครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเรียกน้ำย่อยจากบรรดานักเรียนนักศึกษาทั่วโลกให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนออนไลน์ของนิวซีแลนด์ การร่วมประเมินคุณค่าของหลักสูตรออนไลน์ประเภทนี้  รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมเนื้อหาวิชาการต่างๆ ของนิวซีแลนด์ ภายใต้แบรนด์ระดับชาติที่รวมเป็นหนึ่ง” พอล เออร์วิน (Paul Irwin) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายหุ้นส่วนและการตลาด ENZ กล่าว

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า โครงการนำร่องดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการศึกษาของนิวซีแลนด์ตามแผนฟื้นฟูการศึกษาระหว่างประเทศ อันเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของนิวซีแลนด์ โดยแผนฟื้นฟูดังกล่าวมีขึ้นในปี 2020 นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังจัดตั้งกองทุนใหม่มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนการเติบโตภายในและภายนอกประเทศ

นอกจากนี้ทาง Te Pūkenga ยังได้กล่าวเสริมว่า ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากโครงการครั้งนี้จะนำไปใช้ในงานของ ENZ เพื่อสนับสนุนภาคการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ ENZ ได้ประกาศความร่วมมือจัดทำหลักสูตรระยะสั้นให้กับแพลตฟอร์มของ FutureLearn เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ผู้ให้บริการด้าน edtech และผู้ให้บริการเฉพาะทางอื่นๆ ซึ่งรวมถึง Media Design School และ Tech Futures Lab อีกด้วย

ที่มา : New Zealand takes vocational offer online

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2