Mediacorp จับมือ ‘นันยาง โพลีเทคนิค’ ขยายความร่วมมือฝึกอบรมวิชาชีพสื่อมวลชน ปูทาง SMEs ลุย ตลาดใหม่แบบ Omnichannel
โดย : Channel News Asia
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

Mediacorp จับมือ ‘นันยาง โพลีเทคนิค’ ขยายความร่วมมือฝึกอบรมวิชาชีพสื่อมวลชน ปูทาง SMEs ลุย ตลาดใหม่แบบ Omnichannel

Mediacorp องค์กรด้านสื่อมวลชนชั้นนำของสิงคโปร์ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับทางนันยาง โพลีเทคนิค (Nanyang Polytechnic  – NYP) เพื่อปูทางไปสู่การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่สำหรับการตลาดแบบ Omnichannel และการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา รวมถึงเปิดทางให้นักศึกษาที่สนใจทำงานด้านสื่อมวลชนได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือปฎิบัติงานในสายสื่อมวลชน ตลอดจนโอกาสในการเป็นผู้ประการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างแท้จริง

รายงานระบุว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจล่าสุดเป็นส่วนเพิ่มเติมต่อยอดจาก MOU เดิมที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้ในปี 2019 เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือ ไปสู่ “การเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษในสิงคโปร์”

โดยก่อนหน้านี้การจับมือกันดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาจากโรงเรียนการออกแบบและสื่อของ Nanyang Polytechnic มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะดิจิทัลและโครงการที่เกี่ยวข้องภายใต้การสนับสนุนของ Mediacorp ขณะที่  MOU ครั้งใหม่จะเป็นการปูทางไปสู่การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อหนุนเสริม SMEs ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ โดยข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีเป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะหารือกันอีกครั้งเพื่อปรับปรุงข้อตกลงรอบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ในอนาคต

แถลงการณ์ระบุว่า เป้าหมายในการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การฝึกอบรมและสนับสนุนแก่ SMEs รวมถึงบรรดาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และนักเรียนโต ในการวางแผน การสร้าง และขับเคลื่อนแคมเปญการตลาดแบบ Omnichannel โดยนักศึกษาจากทาง NYP จะได้ใช้ประโยชน์จากไอเดียสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของ Mediacorp ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการประกาศให้ทราบในเวลาที่เหมาะสมต่อไป

Tham Loke Kheng ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Mediacorp

ภายใต้ข้อตกลงใหม่จะทำให้นักเรียน NYP สามารถเข้าร่วมโปรแกรมที่หลากหลายและรองรับจำนวนของผู้เรียนได้มากขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอุตสาหกรรมสื่อมวลชนในอนาคต ซึ่งรวมถึงโอกาสในการทำงานจริงผ่านโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรมสื่อ สามารถฝึกงาน รวมถึงเข้าร่วมการฝึกอบรม การวางแผนอาชีพและได้รับคำแนะนำจากผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อที่มีประสบการณ์อย่าง Mediacorp ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาแฟ้มผลงานซึ่งจะช่วยให้การเข้าทำงานของผู้เรียนราบรื่นมากยิ่งขึ้นเมื่อสำเร็จการศึกษา ยิ่งไปกว่านั้น ทาง Mediacorp จะจัดเตรียมชั้นเรียนเพื่อการแบ่งปันความรู้ และปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะด้วย

Tham Loke Kheng ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Mediacorp กล่าวว่าบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับ Nanyang Polytechnic ต่อไป

Jeanne Liew หัวหน้าและซีอีโอของ Nanyang Polytechnic

“เราขอยืนยันความมุ่งมั่นของเราที่จะยกระดับจุดแข็งของเราในการสร้างเนื้อหาและการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อรุ่นต่อไปและพร้อมสำหรับอาชีพที่น่าตื่นเต้นและเติมเต็มในอุตสาหกรรมนี้”

ส่วน Jeanne Liew หัวหน้าและซีอีโอของ Nanyang Polytechnic แสดงความหวังว่าการขยายความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์จากทักษะและสร้างแฟ้มผลงานของตนเองต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นในแคมเปญการตลาดหรือการสร้างและผลิตเนื้อหาสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการเป็นหุ้นส่วนกันในครั้งนี้

“การมีประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่าเช่นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเข้าสู่แรงงานหรือศึกษาต่อหลังจากสำเร็จการศึกษา” Jeanne Liew กล่าวปิดท้าย

ที่มา : Mediacorp, Nanyang Polytechnic expands collaboration agreement with signing of MOU

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2