LINEMAN wongnai สนับสนุนโค้ดบริการส่งยาฟรี ศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต กสศ.

LINEMAN wongnai สนับสนุนโค้ดบริการส่งยาฟรี ศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต กสศ.

หลังจาก กสศ. ได้จัดตั้ง ‘ศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต’ ขึ้น เพื่อค้นหาและเข้าถึงเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาสให้ได้รับความช่วยเหลือที่ทันต่อสถานการณ์ และดูแลฟื้นฟูกลุ่มที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจให้ได้รับการเยียวยา และลดความเสี่ยงในการหลุดออกนอกระบบการศึกษา จนนำมาสู่ความสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ 

คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ Head of Public Affairs LINEMAN wongnai

ภารกิจหลักของ กสศ. คือสร้างเครือข่ายอาสาสมัครกับหน่วยงานภาคีทั่วประเทศ และระดมความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชน นำทรัพยากรเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ ล่าสุด LINEMAN Wongnai เป็นภาคเอกชนอีกแห่งหนึ่งที่เข้ามาร่วมงานกับ กสศ. โดยมอบโค้ดสำหรับบริการส่งยาและเครื่องมือแพทย์ให้ทางศูนย์ฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ Head of Public Affairs LINEMAN wongnai กล่าวว่า

LINEMAN wongnai ในฐานะธุรกิจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งสิ่งของ ได้ร่วมทำงานกับหลายหน่วยงาน เช่น บริการส่งอาหารเข้าไปให้ถึงมือกลุ่มประชาชนที่ต้องกักตัวหรือได้รับเชื้อ ที่ติดค้างอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่เข้าขั้นวิกฤตเช่นปัจจุบัน

“จากภารกิจส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปยังชุมชนต่าง ๆ ทำให้เราเห็นว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งกลุ่มนี้มีทั้งคนที่ต้องกักตัวรอดูอาการ หรือผู้ป่วยกลุ่มที่อาการยังไม่หนักมาก แต่ก็ต้องได้รับยาสม่ำเสมอ จนเราได้ทราบข่าวว่า กสศ.จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19สำหรับกลุ่มเด็กเปราะบางด้อยโอกาส และกำลังประสานความร่วมมือจากหลายทางเข้ามาช่วยด้านต่าง ๆ ทาง LINEMAN wongnai มองว่าการส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนมาก ทั้งการแข่งขันกับเวลาที่ต้องใช้ผู้ชำนาญงาน หรือการที่ผู้รับส่งจะต้องเข้าถึงจุดจ่ายยาหรือโรงพยาบาลโดยตรง ซึ่งต้องอาศัยการจัดการเป็นระบบ ตรงนี้คือสิ่งที่เราถนัด ดังนั้นจึงพร้อมเข้ามาช่วยให้ระบบขนส่งสะดวกยิ่งขึ้น”

ค่าบริการส่งยาและอุปกรณ์การแพทย์ฟรี

ผู้บริหาร LINEMAN  wongnai อธิบายว่า โค้ดที่มอบให้ทาง “ศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต กสศ.” จะทำให้ทางศูนย์ ฯ สามารถใช้บริการส่งของจากแมสเซนเจอร์ที่รับงานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขณะที่รายได้ของแมสเซนเจอร์จะได้จากงบประมาณที่ทาง LINEMAN wongnai ตั้งไว้

“รูปแบบการใช้บริการทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นตอนปกติ ทางศูนย์ฯ เรียกผ่านแอปพลิเคชัน แมสเซนเจอร์เข้ามารับของและนำส่ง แต่ทาง LINEMAN wongnai จะมอบโค้ดที่เป็นค่าบริการของแมสเซนเจอร์ไว้ให้ทางศูนย์ฯ ได้ใช้งาน เพราะเรามองเห็นแล้วว่าการใช้บริการแต่ละครั้งคือค่าใช้จ่ายสะสมซึ่งรวมแล้วเป็นจำนวนไม่น้อย แต่การที่เราเห็นแล้วว่างานของศูนย์ฯ นี้คือการสร้างประโยชน์ให้กับเด็ก เยาวชนด้อยโอกาส และเป็นกลุ่มที่โดนผลกระทบจากวิกฤตหนักที่สุดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นสิ่งใดที่ทำได้เรายินดีเต็มที่”

ใครมีสิ่งไหนช่วยสิ่งนั้น สุดท้ายประโยชน์จะตกถึงทุกคน

กับภาวะโรคระบาดที่สะเทือนไปถึงทุกภาคส่วนในสังคมนี้ คุณอิสริยะมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายแสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกัน โดยแต่ละคนหรือแต่ละองค์กรก็มีแนวทางที่แตกต่างกันไป ทั้งด้านปากท้อง คุณภาพชีวิต การศึกษา หรือบริการสาธารณสุข ในส่วนของ LINEMAN wongnai ด้วยทรัพยากรที่มี ได้เลือกทุ่มความช่วยเหลือลงไปที่น้อง ๆ กลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส ซึ่งตรงกับทิศทางการทำงานของ กสศ. โดยเฉพาะการเข้ามาช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน  เพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“ทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์โควิด-19 รอบนี้หนักมาก เชื่อว่าเราต่างก็อยากจะเข้าไปช่วยในทุกส่วนเท่าที่ทำได้ ผมคิดว่าการนำเอาสิ่งที่แต่ละคนถนัดมาประกอบกัน จะทำให้การเยียวยาจัดการปัญหาในภาพรวมเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นช่วงเวลานี้เราต้องช่วยเหลือกันให้เต็มที่ตามทางที่แต่ละคนถนัด ท้ายที่สุดประโยชน์ของการลงมือทำจะตกมาถึงเราทุกคน”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2