USAID ผนึกกำลังมูลนิธิเลโก ยกระดับการศึกษาเด็กเล็กในเอธิโอเปีย
โดย : African Business
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

USAID ผนึกกำลังมูลนิธิเลโก ยกระดับการศึกษาเด็กเล็กในเอธิโอเปีย

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือ USAID และ LEGO Foundation (มูลนิธิเลโก้) จับมือร่วมกันเป็นพันธมิตรหลักเพื่อยกระดับพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยและการศึกษาในเอธิโอเปีย โดยตั้งเป้าเพื่อให้เด็กกลุ่มเสี่ยงของหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกสามารถเรียนรู้ เล่น และพัฒนา ศักยภาพของตนเองได้อย่างสมวัยทัดเทียมกับเพื่อนร่วมรุ่นในวัยเดียวกัน

รายงานระบุว่า ทางองค์การ USAID ประจำเอธิโอเปียและมูลนิธิเลโก้เพิ่งจะประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงการดูแลเด็กปฐมวัยและการศึกษาทั่วเอธิโอเปีย โดยทั้งสององค์กรตกลงที่จะร่วมทุนและร่วมออกแบบโครงการการศึกษา คิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นอย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 3 –  6 ปีขึ้นไป) ด้วยการมุ่งให้เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและได้รับผลกระทบจากวิกฤต ได้เล่น เรียนรู้ และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

เจมส์ ดอบสัน (James Dobson) รักษาการผู้อำนวยการภารกิจของ USAID ในเอธิโอเปีย กล่าวว่า ทางองค์การและมูลนิธิเลโก้ ต่างมุ่งมั่นที่จะเพิ่มโอกาสให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาสมอง ก่อนที่เด็ก ๆ เหล่านี้จะเข้าโรงเรียนประถมศึกษา โดยความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการรร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระดับชาติเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2021

สำหรับการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะเริ่มดำเนินการภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมก่อนวัยเรียนที่เน้นการเล่นที่มีคุณภาพ รวมถึงจะมีส่วนช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ขั้นต้นและการพัฒนาแบบองค์รวม โดยจะมุ่งให้ความสำคัญกับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตและความขัดแย้ง ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น แรงงานที่เพิ่งเดินทางกลับ และผู้ที่อยู่ในชุมชนเจ้าบ้าน ก่อน

ซาราห์ บูชีย์ (Sarah Bouchie) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผลกระทบ (Chief Impact Officer) ของ มูลนิธิเลโก้ กล่าวว่า การเล่นช่วยให้เด็กผ่อนคลายและรู้สึกสบาย อีกทั้งการเล่นยังมีบทบาทอย่างมากในการช่วยให้เด็กๆ เอาชนะประสบการณ์เลวร้ายที่มีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจ ตลอดจนสร้างความยืดหยุ่น และทำให้เด็ก ๆ สามารถหวนกลับสู่กิจวัตรปกติและสภาวะปกติของการเป็นเด็ก ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กที่ครอบครัวต้องโยกย้ายที่อยู่เนื่องจากความขัดแย้งและวิกฤตต่างๆ

ปัจจุบัน องค์การปัจจุบัน USAID และมูลนิธิเลโก มีข้อตกลงร่วมกันในการบูรณาการทรัพยากรและขีดความสามารถของทั้งสององค์กรเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาการของเด็กทั่วโลก เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานภาคสนามและการวิจัย รวมถึงเป็นเพิ่มความสามารถของทั้งสององค์กรในการตอบสนองความต้องการก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาของเด็กในทุกมุมโลก

ทั้งนี้ USAID และ มูลนิธิเลโก้ต่างหวังว่าจะร่วมกันสร้างอนาคตที่การเรียนรู้ผ่านการเล่นช่วยให้เด็กๆ กลายเป็น “มนุษย์” ที่ดีที่สุดที่เด็กคนหนึ่งสามารถจะเป็นได้ รวมถึงการเป็นเรียนที่สร้างสรรค์และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ทั้ง USAID และมูลนิธิเลโก้ต่างเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนในความพยายามรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการระดมทุนร่วมกันในโครงการ Education Cannot Wait และ Global Partnership for Education และการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลก

“เมื่อไรก็ตามที่ภาครัฐและเอกชนหันมาจับมือร่วมกันเป็นพันธมิตร เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึง คุณภาพและการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเป็นไปอย่างทั่วถึงเท่าเทียม พวกเราก็ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ได้” แถลงการณ์ของ USAID ระบุ

ที่มา : USAID and the LEGO Foundation partner to improve early childhood care and education in Ethiopia

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2