เซ็นทรัล รีเทล ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการ Gift to Gifted มอบเงินระดมทุนให้ กสศ. สนับสนุนเด็กยากจนได้เรียนต่อ ม.ปลาย – ปวช.

เซ็นทรัล รีเทล ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการ Gift to Gifted มอบเงินระดมทุนให้ กสศ. สนับสนุนเด็กยากจนได้เรียนต่อ ม.ปลาย – ปวช.

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนโครงการ “Gift To Gifted เด็กเก่งแจ้งเกิด” ระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนคุณทรัพย์และขาดโอกาส ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมี คุณปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำนวน 332,694 บาท ให้ กสศ. ดำเนินการจัดสรรทุน

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. กล่าวขอบคุณ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมภายใต้เป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาร่วมกัน โดยพบว่าโครงการ “Gift To Gifted เด็กเก่งแจ้งเกิด” ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากและยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคมในการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะความยากจนขาดโอกาส มีต้นทุนเรียนต่อช่วงชั้น ม.ปลาย หรือสายอาชีพ ตามความสนใจ รวมถึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯลฯ ทั้งนี้ กสศ. พร้อมสนับสนุนข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานการทำงานนำไปสู่เส้นทางหลักประกันโอกาสทางการศึกษาที่น้อง ๆ นักเรียนจะได้รับต่อไปด้วย

คุณปิยวรรณ  กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เดินหน้าแผน Equality Marketing หรือการตลาดที่เน้นความเท่าเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ จึงจัดทำแคมเปญ Thematic เน้นการสนับสนุนเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยเริ่มต้นปี 2566 ด้วยโครงการ “Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด” ผ่านความร่วมมือกับ กสศ. กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมสนับสนุนระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดยได้เปิดระดมทุนผ่านโครงการระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 2565 – 28 ก.พ. 2566 ซึ่งเชื่อมั่นว่า กสศ. มีฐานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำทุนการศึกษาจากความร่วมมือครั้งนี้ไปสู่เด็ก ๆ ได้อย่างตรงจุดปัญหา

“เด็กขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่มีโอกาสในสังคมมีจำนวนมาก และยังต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเราเตรียมดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก โดยจะร่วมทำงานกับ กสศ. ในการออกแบบกิจกรรมและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ และส่งเสริมความสามารถพิเศษให้กับน้อง ๆ นักเรียนอย่างเต็มที่ ผ่านการสนับสนุนข้อมูลจาก กสศ.” คุณปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า