อินเดียเตรียมเปิดสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษากว่า 260 ช่องทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภาษา หวังลดความเหลื่อมล้ำ กู้วิกฤตการเรียนรู้ถดถอยหลังโควิด
โดย : The Telegraph India
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

อินเดียเตรียมเปิดสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษากว่า 260 ช่องทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภาษา หวังลดความเหลื่อมล้ำ กู้วิกฤตการเรียนรู้ถดถอยหลังโควิด

กระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาทักษะอินเดีย เปิดเผยระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มประเทศ G 20 ถึงเแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศ โดยยืนยันถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การเปิดโรงเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยดิจิทัล และช่องโทรทัศน์เพื่อการศึกษามากกว่า 260 ช่อง ในภาษาท้องถิ่นของอินเดียที่มีมากมายให้ทั่วถึงและครอบคลุม

Dharmendra Pradhan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทักษะ กล่าวระหว่างการพูดคุยภายใต้หัวข้อ ‘Recovery, Re – imagine and Rebuild Stronger’ ซึ่งเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการศึกษาที่จำเป็นเพื่อฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน ว่าการดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อขยายขอบเขตของการศึกษาและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้การศึกษามีความเท่าเทียมเสมอภาคที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน 

Dharmendra Pradhan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทักษะ

ขณะเดียวกัน Dharmendra ยังกล่าวถึงความจำเป็นในการแบ่งปันประสบการณ์และร่วมมือกันทำงาน เพื่อสร้างโลกที่การศึกษายังคงเป็นหัวใจสำหรับการเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ โดยนโยบายการศึกษาแห่งชาติ (NEP) ของอินเดียในปี 2020 ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานของเสาหลักทั้งห้า คือ การเข้าถึง, ความเท่าเทียม, คุณภาพ, ราคาเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ เปรียบได้กับแสงนำทางของอินเดียในการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันของชาติสมาชิก G 20

“อินเดียกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในการสร้างระบบนิเวศด้านการศึกษาและทักษะที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมมากขึ้น และตระหนักถึงศักยภาพที่สร้างสรรค์ของผู้เรียนแต่ละคน ภายใต้แนวนโยบาย NEP 2020  ซึ่งแสดงให้เห็นหนทางสู่ความเป็นสากลของการศึกษาในอินเดีย และอินเดียยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศให้ตั้งวิทยาเขตใน GIFT City เมืองอาเมดาบัด ขณะนี้ เรากำลังอยู่ระหว่างการนำมาตรการเชิงนโยบายเพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศสามารถจัดตั้งวิทยาเขตของตนได้ทั่วอินเดีย ซึ่งจะเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับระบบการศึกษาของอินเดีย”

นอกจากนี้ เธอยังกล่าวอีกว่า เพื่อให้เด็กอินเดียทุกคน ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเสมอภาคทั่วหน้ากัน ทางกระทรวง ฯ ยังได้เตรียมเปิดช่องโทรทัศน์เพื่อการศึกษามากกว่า 260 ช่อง ครอบคลุมทั่วประเทศ และทุกภาษาถิ่นที่ยังใช้กันอยู่ในอินเดีย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนทุกคนอย่างแท้จริง

Dharmendra ระบุว่า อินเดียให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการจัดรูปแบบการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย การส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถต่างกัน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบดิจิทัลและแบบผสม รวมถึงสร้างห้องเรียนที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียน และการบูรณาการการศึกษากับทักษะ ซึ่งอินเดียมั่นใจว่าเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงผลการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทักษะอินเดีย ยังปิดท้ายด้วยการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของอินเดียในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิก G 20 เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ผลลัพธ์การเรียนรู้จะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียน และช่วยให้การศึกษามีบทบาทหลักในการเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทั่วโลก

ที่มา : G-20 Meeting: 260+ educational channels will be launched, says Education Minister

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2