สกอตแลนด์จัดโครงการอาหารกลางวันฟรีให้เด็กประถมศึกษา
โดย : BBC NEWS
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

สกอตแลนด์จัดโครงการอาหารกลางวันฟรีให้เด็กประถมศึกษา

รัฐบาลท้องถิ่นสกอตแลนด์ประกาศจัดโครงการอาหารกลางวันฟรีแก่เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทุกคน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เริ่มในภาคการศึกษาใหม่นี้ ขณะที่ประถมศึกษาปีที่ 5 จะเริ่มเดือนมกราคมปีหน้า

ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทั่วสกอตแลนด์เท่านั้นที่ได้รับอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียน ซึ่งการขยายโครงการอาหารกลางวันให้ครอบคลุมถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเดือนมกราคมปีหน้า จะทำให้มีนักเรียนราว 90,000 คนมีอาหารกลางวันรับประทานที่โรงเรียน 

สถานีโทรทัศน์บีบีซีรายงานว่า ทางรัฐบาลสกอตแลนด์ยังได้ให้คำมั่นที่จะขยายโครงการอาหารกลางวันฟรีกับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นภายในเดือนสิงหาคมปีหน้า 

เชอร์ลีย์-แอนน์ ซอเมอร์วิลล์ (Shirley-Anne Somerville) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสกอตแลนด์ กล่าวว่า อาหารฟรีที่โรงเรียนถือเป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วสกอตแลนด์ ซึ่งจะเป็นการรับประกันว่าเด็กนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงมื้ออาหารฟรี เปี่ยมโภชนาการ และดีต่อสุขภาพในทุก ๆ วันที่มาโรงเรียน ช่วยให้เด็กมีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ 

สำหรับต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการอาหารฟรีของโรงเรียนภาคการศึกษา 2021/2022 นี้ รัฐบาลสกอตแลนด์ได้ตั้งงบเบื้องต้นไว้ที่ 28 ล้านปอนด์ และจัดงบเพิ่มเติมอีก 21.75 ล้านปอนด์สำหรับจัดมื้ออาหารฟรีของโรงเรียนในช่วงวันหยุดและวันปิดเทอมระหว่างภาคการศึกษาด้วย 

รายงานระบุว่า โครงการมื้ออาหารกลางวันฟรีล่าสุดจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันฟรีราว 145,000 คน และมีนักเรียนมัธยมศึกษาบางส่วนจากครอบครัวยากจนได้รับมื้ออาหารกลางวันฟรีด้วยเช่นกัน 

ขณะเดียวกัน ในการดำเนินการแจกจ่ายอาหารฟรีช่วงวันหยุดของโรงเรียน ทางสภาเขตการศึกษาของแต่ละพื้นที่ในสกอตแลนด์จะเป็นผู้ตัดสินใจหาแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งน่าจะครอบคลุมถึงการจ่ายเงินค่าอาหารให้โดยตรง การให้บัตรกำนัล (vouchers) หรือการจัดอาหารบรรจุลงกล่องแล้วแจกจ่าย 

สตีเฟน แมคเคบ (Stephen McCabe) หนึ่งในสมาชิกสภาท้องถิ่น Cosla กล่าวว่า สภาท้องถิ่นทั่วสกอตแลนด์ตั้งเป้าการส่งมอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนมานานแล้ว และยินดีอย่างยิ่งที่ความร่วมมือระหว่างสภากับรัฐบาลสกอตแลนด์ สามารถทำให้โครงการนี้เป็นจริงและขยายวงกว้างออกไปได้ตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอนุรักษนิยมของสกอตแลนด์ได้เคยประกาศแนวคิดนโยบายอาหารกลางวันฟรีเมื่อช่วงปีที่แล้ว แต่ถูกพรรคฝ่ายค้านแย้งว่า หากจะจัดทำอาหารโรงเรียน ควรต้องครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่ระดับประถมศึกษาเท่านั้น 

ที่มา : Free school lunches for all children in P4 and P5 in Scotland

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2