นิวซีแลนด์ส่งผ้าอนามัยฟรีให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
โดย : Josephine Franks, Xinhua
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

นิวซีแลนด์ส่งผ้าอนามัยฟรีให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

รัฐบาลนิวซีแลนด์ตระหนักถึงการสร้างคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนหญิง ดำเนินการจัดส่งผ้าอนามัยและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ช่วงมีประจำเดือนให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เป้าหมายคือการเพิ่มจำนวนเข้าเรียนของเด็กหญิงระหว่างมีประจำเดือน ต่อสู้ภาวะยากจน และส่งเสริมชีวิตที่ดีมีคุณภาพ

ทางการนิวซีแลนด์เปิดเผยว่าโครงการจัดส่งผ้าอนามัยและอุปกรณ์จำเป็นช่วงมีประจำเดือนนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้การประสานงานดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ โดย ยัน ทิเน็ตติ (Jan Tinetti) รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า นิวซีแลนด์มีเด็กหญิงอายุระหว่าง 9 – 18 ปี เกือบ 95,000 คนต้องอยู่กับบ้านในช่วงที่มีประจำเดือน เพราะไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัยใช้ ดังนั้นการมอบผ้าอนามัยฟรีเพื่อให้เด็กหญิงมีใช้อย่างสะดวกจะช่วยให้นักเรียนหญิงที่มีภาวะยากจนได้กลับเข้าเรียนตามปกติในช่วงเวลานั้นของเดือน

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ขณะนี้มีโรงเรียนประมาณ 1,680 แห่งเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้สามารถสั่งซื้อผ้าอนามัยแบบแผ่นและแบบสอด หรือกรวยรองรับสำหรับนักเรียนหญิงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะที่โรงเรียนบางแห่งอยู่ในระหว่างยื่นใบสมัครขอเข้าร่วม โดยมีการประเมินว่า การแจกจ่ายผ้าอนามัยทั่วประเทศจะสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงมากกว่า 3 แสนคน หรือราว 75% ของนักเรียนหญิงทั้งหมดที่อยู่ในช่วงวัยมีประจำเดือน 

ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ประกาศว่า ในช่วงแรกของโครงการแจกจ่ายจะมุ่งเน้นไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมให้เร็วที่สุดและเรียบง่ายที่สุด ส่วนระยะถัดไปจะมีการปรับตามบริบทที่เหมาะสม เช่น ตามคำสั่งซื้อของนักเรียนหรือกรณีที่มีความต้องการจำนวนมากก็ให้รวบรวมแล้วแจกจ่ายผ่านบุคลากรที่เชื่อถือได้ หรือวางแจกไว้ในห้องน้ำ เป็นต้น โดยกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ระบุว่าต้องการปรับทัศนคติให้มองว่าผ้าอนามัยเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นต้องมีนั่นเอง

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในโครงการล่าสุดของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่ต้องการลดอุปสรรคกีดขวางการศึกษาของนักเรียนทุกคน มีการลงพื้นที่สัมภาษณ์เด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียน Grammar School ในโอ๊คแลนด์ที่ได้รับผ้าอนามัยฟรีแล้ว พบว่าการได้รับผ้าอนามัยไม่ได้หมายถึงการมีของฟรีให้ใช้เท่านั้น แต่ยังส่งผลช่วยลดความเสี่ยงต่อการขาดเรียนในแต่ละเดือนของตนเองลงด้วย 

ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอทาโกในปี 2019 พบว่ามีนักเรียนหญิงเกือบ 100,000 คนทั่วประเทศเสี่ยงต้องหยุดเรียนเพราะไม่มีผ้าอนามัยใช้ในช่วงมีประจำเดือน เป็นภาวะที่รัฐให้นิยามว่า period poverty หรือความยากจนในช่วงมีประจำเดือน

ทั้งนี้ รัฐบาลนิวซีแลนด์ย้ำว่า เป้าหมายหลักโครงการคือเพื่อต่อสู้กับความยากจนของเด็กนักเรียน แม้ผ้าอนามัยจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนหญิง แต่ก็เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเกินเอื้อมสำหรับบางครอบครัวที่ยังต้องจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อปากท้อง 

นอกจากแจกจ่ายผ้าอนามัยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ยังได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประจำเดือนและวิธีการดูแลตัวเอง ขณะเดียวกันก็พิจารณาหาทางเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและดำเนินการแจกจ่ายผ้าอนามัยได้อย่างยั่งยืน

ที่มา :
First free period products delivered to schools in scheme tackling period poverty
New Zealand provides period products to schools to tackle child poverty

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2